Do 8 kwietnia wykonawcy mogą składać oferty na modernizację ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej. Kompleksowy remont zostanie przeprowadzony ze wsparciem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ul. Letnią czeka remont na ok. 2 km odcinku – od mostka nad Przemszą przy Centrum Sportów Letnich w parku Zielona do ul. Marianki w rejonie Pogorii IV. Oprócz wykonania nowej nawierzchni, prace modernizacyjne obejmą też budowę ciągu pieszo-rowerowego.

– Ulica Letnia biegnie w atrakcyjnych i popularnych rekreacyjnie miejscach Dąbrowy Górniczej, łączy jednocześnie miasto z gminą Psary. Tym samym jest mocno obciążona przez samochody, korzysta z niej również wielu rowerzystów. Jej nawierzchnia niestety jest w bardzo złym stanie – pełna fałd i zagłębień – co sprawia że jazda nią nie należy do przyjemnych i bezpiecznych. Po remoncie to się zmieni – mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Dodatkowo wzdłuż drogi powstanie też ciąg pieszo-rowerowy, umożliwiający wygodne poruszanie się pieszo i jednośladem. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie przy zjeździe do firmy Protor i wytoczone będą przejścia dla pieszych. Wykonawca od podpisania umowy będzie miał 7 miesięcy na realizację robót.

Inwestycja otrzymała wsparcie w wysokości 6,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Remont ul. Letniej będzie kontynuacją jej modernizacji, która rozpoczęła się pod koniec 2018 roku. Wówczas, po zakończeniu rewitalizacji parku Zielona, odnowiony został odcinek jezdni – od skrzyżowania z ul. Robotniczą do mostku nad Przemszą. Teraz, dzięki pozyskanej dotacji, wyremontowany zostanie pozostały fragment.