Mediacje funkcjonują w prawie polskim od lat. Mają uratować nasze zakorkowane sądy. Problem w tym, że wciąż wolimy się kłócić niż rozwiązywać spory z mediatorem. 16 października rozpoczyna się Tydzień Mediacji, który po raz kolejny ma promować ten sposób rozwiązywania konfliktów.

16 rozpoczyna się Tydzień Mediacji, który potrwa do 20 października. Z kolei 19 października obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji. Celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie ugodowego rozwiązywania konfliktów. Przez cały tydzień w sądach, jednostkach policji i w organizacjach pozarządowych będą udzielane bezpłatne porady mediatorów.

– Mediatorzy, którzy będą udzielać bezpłatnych porad i informacji o procesie i idei mediacji będą dyżurować również w sosnowieckiej komendzie przy ul. Piłsudskiego 2. W poniedziałek 16 października ( godz. 13.00-15.00) i w środę 18 października (godz.16.00-18.00). Bezpłatnych informacji i porad udzielać będą mediatorzy z Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” z Dąbrowy Górniczej – informuje Sonia Kepper, rzecznik KMP w Sosnowcu.

Warto wspomnieć, że Międzynarodowy Tydzień i Dzień Mediacji jest inicjatywą cykliczną, organizowaną przez środowiska prawnicze co roku. Organizatorzy chcą w ten sposób uświadomić stronom uczestniczącym w sporze, że mają prawo do mediacji zanim jeszcze sprawę przejmie sąd i w konsekwencji podejmie arbitralną decyzję. Prawnicy podkreślają, że rozstrzygnięcie konfliktu poprzez mediację, czyli bezpośrednio przez zwaśnione strony, zawsze jest lepsze od wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli sami zainteresowani.

– Sosnowieccy policjanci wzorem lat ubiegłych, aktywnie włączą się w działania promujące mediację, jako skuteczną metodę rozwiązywania sporów. Mundurowi uczestniczyć będą w spotkaniach, konferencjach, prelekcjach, warsztatach o tematyce mediacyjnej. Ich celem jest dotarcie z ideą pozasądowego rozwiązywania sporów do jak najszerszego grona osób – dodaje Sonia Kepper.

W ramach Tygodnia Mediacji w Sosnowcu zorganizowano dyżury mediatorów:

16-20 października w godz. 9.00- 14.00 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 informacji dot. mediacji udzielać będzie Paweł Kartasiński, asystent sędziego z uprawnieniami mediatora;
16-20 października w godz. 7.30 – 15.30, a 16 października do godz. 18.00 informacji udzielać będą pracownicy sosnowickiego sądu;
16, 18 i 20 października w godz. 16.00 – 18.00 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu informacji dot. mediacji udzielać będą mediatorzy z Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” w Dąbrowie Górniczej.