W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie trwają prace budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń internatu poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku.

Internat stanowi integralną część Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie. Jest placówką opiekuńczo–wychowawczą, koedukacyjną, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 24 lat, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, uczących się w jednej ze szkół ośrodka pozbawionych całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej. Opiece internatu podlegają także wychowankowie przebywający w internacie na prośbę rodziców.

– W ramach przeprowadzanej przez powiat będziński inwestycji wykonywana jest kompleksowa przebudowa istniejących pomieszczeń wraz ze zmianą ich układu. Segment rozbudowany zostanie ponadto o trzykondygnacyjny budynek. W pomieszczeniach wykonane zostaną nowe instalacje: wodna, kanalizacyjna, wentylacyjna, centralnego ogrzewania i elektryczna. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – będą oni mogli korzystać z podjazdu oraz windy – wymienia Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

W wyremontowanych pomieszczeniach internatu całodobowo będzie mogło przebywać 30 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy oprócz pokoi mieszkalnych i węzła sanitarnego będą mieli do dyspozycji pokoje rekreacyjne, socjalne i terapeutyczne. Zakończenie prac zaplanowane zostało na połowę sierpnia tego roku.

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here