Prace na ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu mają się ku końcowi. Zanim tego dojdzie, 19 i 20 grudnia nastąpi czasowe zamknięcie jezdni na niewielkim odcinku.

Z uwagi na konieczność wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Piłsudskiego, na jezdni w kierunku Milowic, w dniach 19 i 20 grudnia, w godzinach 8- 15 poszczególne odcinki tej jezdni będą wyłączane z ruchu. Oznacza to utrudnienia dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej.

W trakcie prowadzonych prac, dla linii autobusowych nr 299, 723, 808, 811, 813, 815, 835, wyznaczony będzie objazd, który prowadzić będzie ulicami: Sobieskiego i Kierocińskiej, do włączenia się na trasę rozkładową, na rondzie im. W. Bartoszewskiego, na ulicy Piłsudskiego.

Przystanek „Sosnowiec Osiedle Piastów” tymczasowo zostanie zlokalizowany za skrzyżowaniem z ulicą Grabową. Linia autobusowa nr 154 w tych godzinach, po obsłudze przystanku „Sosnowiec Pogoń Grota Roweckiego” będzie kursowała bezpośrednio ulicą Grota Roweckiego, do drogi krajowej DK86, wraz z obsługą przystanku „Sosnowiec Rudna Hallera”. Wyłączone z obsługi tej linii zostaną przystanki: „Sosnowiec Stary Sosnowiec Odrodzenia”, „Sosnowiec Osiedle Piastów” oraz „Sosnowiec Egzotarium”.

W piątek, 20 grudnia, wyłączony z ruchu zostanie odcinek ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Grabową do skrzyżowania z ulicą Kresową. Ruch w kierunku Katowic zostanie przekierowany na jezdnię przeciwną. Obsługa przystanku „Sosnowiec Egzotarium” będzie się odbywała tymczasowo na peronie tramwajowym tego przystanku.

Przypomnijmy, że prace wykonywane są ze względu na zły stan jezdni, który jest efektem niedawnej modernizacji torowiska prowadzonej wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Tramwaje Śląskie w porozumieniu z miastem zdecydowały o konieczności wykonania remontu tego fragmentu.

Koszt inwestycji to blisko 1,7 mln złotych. W przyszłym roku planowany jest natomiast remont nitki od S86 do ronda Szpilmana.