Od rozbiórki dachu nad środkową częścią budynku rozpoczęła się renowacja zabytkowego dworca kolejowego w centrum Dąbrowy Górniczej.

Początek przebudowy dworca poprzedziły tygodnie przygotowań. Firma Berger Bau Polska, której Polskie Koleje Państwowe w listopadzie zeszłego roku zleciły wartą prawie 15 mln zł inwestycję, musiała uzgodnić koordynację prac z wykonawcami budowy centrum przesiadkowego.

Dworzec, jak i przyległy do niego teren został ogrodzony i stał się osobnym placem budowy pośrodku większej inwestycji, jaką jest budowa centrum przesiadkowego wraz z przebudową układu torowo-drogowego.

budowa, budynek
Trwa przebudowa dworca w centrum – fot. Dariusz Nowak/ UM Dąbrowa Górnicza

Po wyznaczeniu dojazdu i lokalizacji zaplecza inwestycji, przy budynku dworca pojawiły się rusztowania. Pierwszym najbardziej widocznym efektem rozpoczętych prac jest rozebrany dach nad środkową częścią dworca.

W kolejnych tygodniach planowane jest m.in. wykonywanie żelbetowych stropów, rozpoczęcie renowacji elewacji, jak również budowa zewnętrznej kanalizacji.

Duże zmiany

W ramach trwającej inwestycji budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W środku przewidziano m.in. windę osobową, przy głównym wejściu zostanie wybudowana pochylnia, a w budynku i w jego bezpośrednim otoczeniu powstaną ścieżki dla osób niewidomych i niedowidzących.

W parterowej części zaplanowano kasy, poczekalnię, toalety i dwa punkty komercyjne. Pozostałe powierzchnie biurowe na parterze i piętrze zostaną wynajęte przez miasto.

budynek
Dworzec Dąbrowa Górnicza – fot. UM Dąbrowa Górnicza

W trakcie prac wypięknieje elewacja ze wszystkimi architektonicznymi detalami. Zabytkowy charakter obiektu podkreślą odtworzone na wzór historycznych stolarka okienna i drzwiowa oraz poszycie dachowe. Uzyskany efekt podkreśli nowa iluminacja budynku.

Projekt przygotowany przez GPVT Pracownię Architektoniczną z Poznania przewiduje także zagospodarowanie terenu wokół dworca. W sąsiedztwie parkingu powstaną suche ogrody deszczowe o powierzchni 256 m kw. złożone z około 2500 roślin. Ich głównym zadaniem będzie wstępne filtrowanie wody opadowej, a także stopniowe uwalnianie jej do gleby.