Urząd Marszałkowski rozpoczął badania ruchu i badania mobilności mieszkańców na potrzeby Regionalnego Planu Transportowego, które potrwają od września do listopada 2021 roku.

W ramach prac nad Regionalnym Planem Transportowym, w ramach których zrealizowane zostaną badania zachowań transportowych mieszkańców, pomiary natężenia ruchu na granicach województwa oraz badania ankietowe.

Badania ankietowe będą prowadzone w wylosowanych gospodarstwach domowych i w wybranych centrach handlowych na terenie całego województwa śląskiego. Ankieterzy będą pytali m.in. o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy czy do domu. Wywiad powinien objąć 11 tysięcy osób.

Badania przeprowadzane są przez Pracownię Badań Społecznych PBS. Każdy ankieter realizujący badanie zostanie wyposażony w imienny identyfikator z logo firmy oraz list uwiarygodniający. Zebrane informacje posłużą między innymi do lepszego dostosowania komunikacji publicznej do potrzeb podróżnych oraz do planowania transportu w województwie śląskim.