Na dworze coraz zimniej. Przy takiej aurze nie można zapominać o innych. Reagując, możemy uratować komuś życie.

Bardzo niska temperatura to wielkie wyzwanie dla osób bez dachu nad głową. Przy takiej aurze nie bądźmy obojętni na los bezdomnych. Chroniąc się przed zimnem, bezdomni często wybierają miejsca, które nie są bezpieczne, a przebywanie w nich może doprowadzić do wychłodzenia organizmu i nawet śmierci. Warto o tym pamiętać, bo nasza reakcja może uratować komuś życie.

Kanały ciepłownicze, opuszczone altany na ogródkach działkowych, domy przeznaczone do wyburzenia, czy prowizoryczne szałasy, ustawiane zwykle na terenach nieużytków – to miejsca, gdzie najczęściej można spotkać bezdomnych. W tych miejscach prowadzone są także kontrole policji i straży miejskiej. Napotkane w tych miejscach osoby informują, w jaki sposób i gdzie mogą otrzymać pomoc w postaci noclegu, ciepłego posiłku, czy miejsca, w którym można się ogrzać.

Informacje o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia można uzyskać, dzwoniąc z telefonu stacjonarnego na całodobowy bezpłatny numer: 0 800 100 022, na numer straży miejskiej, do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dzwoniąc pod numer 987, a w sytuacji zagrożenia na numer alarmowy 112.

Pomoc osobom bezdomnym w Dąbrowie Górniczej

O to, by bezdomni przebywający na terenie Dąbrowy Górniczej bezpiecznie przeżyli zimę dbają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, streetworker, pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz strażnicy miejscy. Na co dzień współpracują ze sobą, wymieniają się informacjami i udzielają pomocy potrzebującym.

W razie potrzeby bezdomni mogą skorzystać ze schronienia, gorącego posiłku, pomocy finansowej oraz opieki zdrowotnej. Na terenie miasta funkcjonuje bowiem noclegownia z ogrzewalnia, schronisko dla osób bezdomnych oraz schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Z dostępnych tam miejsc mogą równocześnie skorzystać 74 osoby. Przy schronisku dla bezdomnych działa również łaźnia, gdzie osoby potrzebujące mogą dodatkowo skorzystać z kąpieli, zrobić pranie i zmienić odzież.

  • Schronienie. Noclegownia dla Bezdomnych z Ogrzewalnią przy ul. Łącznej 31 (tel. 32 268 89 82),
  • Noclegownia dla osób bezdomnych czynna jest: od 1 października do 31 marca w godz. od 18:00 do 8:00,
  • Ogrzewalnia dla osób bezdomnych otwarta jest przez 7 miesięcy, 7 dni w tygodniu, od 1 października do 30 kwietnia od 18.00 do 8.00.

Osoby bezdomne przyjmowane są na zasadzie interwencji, bez konieczności posiadania jakiegokolwiek skierowania z zastosowaniem jedynie kryterium trzeźwości.

  • Kąpiel. Łaźnia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przy al. Zwycięstwa 6 (budynek schroniska dla bezdomnych Caritas) czynna jest: w poniedziałki w godz. od 15:00 do 19:00. Łaźnia zapewnia środki higieniczne, ręcznik, bieliznę osobistą, możliwość wyprania lub wymiany odzieży. W nagłych przypadkach kąpiel możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 po telefonicznym uzgodnieniu ze streetworkerem,
  • Streetworker – Marcin Włodek (571 332 393).

Godziny przyjmowania – od poniedziałku do piątku od 7:00 do 9:00. Al. Piłsudskiego 2, III piętro, pokój nr 313. W późniejszych godzinach streetworkera można spotkać na ulicy. Streetworker pomaga na co dzień osobom bezdomnym przebywającym w różnych rejonach naszego miasta na ulicach, klatkach schodowych, boksach śmietnikowych, ławkach, węzłach ciepłowniczych itp. Jego zadaniem jest informowanie osób bezdomnych o możliwościach skorzystania z pomocy, motywowanie do zmian postaw i przekonań tych osób, niejednokrotnie również towarzyszenie tym osobom w trakcie załatwiania różnych spraw.

Osobom bezdomnym, ubogim i zagrożonym wykluczeniem społecznym oferowane jest wsparcie, psychologa (udziela pomocy także osobom uzależnionym i ich rodzinom), doradcy zawodowego, działających w ramach Klubu Integracji Społecznej, który funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. W miarę potrzeb osoby bezdomne mogą liczyć także na wsparcie specjalistów innych placówek, fundacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta.

Pomoc osobom bezdomnym w Sosnowcu

Osoby bezdomne z terenu Sosnowca mogą uzyskać schronienie w:

  • Ośrodku Opiekuńczym dla Bezdomnych w Sosnowcu przy ulicy Piotrkowskiej 19 – tel.32 294 70 52,
  • Noclegowni Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu przy ulicy Kaliskiej 25 – tel.32 266 22 26,
  • Ogrzewalni przy ulicy Piotrkowskiej 23 – tel.501 358 211.