Mieszkańcy Sosnowca pod całodobową opieką teleopiekunów 20 osób bierze udział w unijnym projekcie „Jesteśmy do usług”. Na czym on polega?

W Sosnowcu dwadzieścia osób zostało objętych tzw. teleopieką i bierze udział w unijnym projekcie „Jesteśmy do usług”. – Od stycznia tego roku system zadziałał właściwie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia uczestników. Interwencja podjęta przez teleopiekunów w dwóch przypadkach, w warunkach zagrożenia życia, zakończyła się powodzeniem – przekazała Anna Jedynak, zastępca prezydenta Sosnowca.

System teleopieki to system przywoławczy, który działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i zapewnia natychmiastową pomoc osobie zgłaszającej. W sytuacji zagrożenia zdrowia, upadku, lęku, pożaru czy awarii, uczestnik projektu naciska na przycisk alarmowy na bransoletce noszonej na nadgarstku. W ten sposób w ciągu kilku sekund łączy się z Centrum Interwencyjnym Teleopieki, które w zależności od sytuacji zapewnia odpowiednią pomoc.

– Przeszkolony teleopiekun, który otrzymuje zgłoszenie, wie, kto i skąd dzwoni, jaki jest stan zdrowia jego podopiecznego, jakie leki przyjmuje i jakie mogą wystąpić w związku z tym zagrożenia. Znane są też osoby z najbliższego otoczenia, które tworzą tzw. „sieć wsparcia”. Operator w zależności od powodu zgłoszenia powiadamia osoby najbliższe lub odpowiednie służby ratunkowe – wyjaśnia Anna Jedynak.

Dodatkowo, osoby biorące udział w projekcie korzystają również z telefonicznych porad lekarza internisty i w ten sposób mogą liczyć na szybką poradę specjalisty. Projekt zakłada także wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych. Wybrana organizacja pozarządowa będzie zajmować się poradnictwem psychologicznym, a także szkoleniami dotyczącymi sprawowania opieki nad osobami zależnymi i szkoleniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Jak poinformowali urzędnicy, cały czas prowadzona jest rekrutacja do projektu. Kolejne 20 osób rozpocznie udział w projekcie we wrześniu. Docelowo projekt zakłada zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej 40 niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 65 r. życia oraz zwiększenie aktywności społecznej 20 opiekunów, poprzez działania nakierowane na podniesienie jakości usług opiekuńczych.

Okres uczestnictwa w projekcie wynosi średnio 10 miesięcy. Wartość projektu to ponad 720 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi ponad 650 tys. zł.