Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgłosił gotowość do przyjęcia czterdziestu poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Placówka posiada możliwość hospitalizacji poszkodowanych w ramach struktur Centrum Urazowego w wielu specjalistycznych obszarach mogących zabezpieczyć pacjentów w zasadzie w każdej dziedzinie medycyny, szczególnie tych z urazami wielonarządowymi.

– Jesteśmy w stanie pełnej gotowości do niesienia pomocy. Zgłoszenie gotowości do przyjęcia osób wymagających specjalistycznej pomocy nie wpłynie w żaden sposób na płynność ruchu pacjentów, gdyż żaden z oddziałów szpitala nie wykazuje na chwilę obecną 100 proc. wskaźnika obłożenia – mówi Tomasz Świerkot, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

CZYTAJ TAKŻE:

Śląskie i zagłębiowskie szpitale organizują łóżka i pomoc medyczną dla Ukraińców