Czym są ubezpieczenia społeczne oraz co powinniśmy o nich wiedzieć, by podejmować mądre decyzje na przyszłość – tego może dowiedzieć się młodzież podczas projektów organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W bieżącym roku szkolnym ZUS realizuje dwa przedsięwzięcia edukacyjne adresowane do młodzieży: „Projekt z ZUS” w gimnazjach, do którego zgłosiło się 10 sosnowieckich gimnazjów oraz „Lekcje z ZUS” w szkołach ponadgimnazjalnych, do których przystąpiło 15 szkół ponadgimnazjalnych z Sosnowca.

„Lekcje z ZUS” polegają na przeprowadzeniu przez nauczyciela czterech lekcji z zakresu ubezpieczeń społecznych. Program edukacyjny „Lekcje z ZUS” składa się z cyklu czterech spotkań.

Tematy lekcji z ZUS to: kształtowanie się systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i Europie, rola i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rodzaje ubezpieczeń i związane z nimi świadczenia, polski system emerytalny, rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy.

Uwieńczeniem jest ogólnopolska olimpiada, która przebiega w trzech etapach. Pierwszy, szkolny etap, odbywa się pod koniec roku kalendarzowego.

„Projekt z ZUS” skierowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, którzy niebawem wkroczą na rynek pracy.

– Młodzież powinna wiedzieć, dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacanie składek – podkreślają organizatorzy wydarzenia. – Niestety te zagadnienia nie są uwzględnione w programie edukacyjnym polskiej szkoły – dodają.

Realizacja projektu powiązana jest z programem WOS w gimnazjum, który bezpośrednio nawiązuje do praw i obowiązków pracowniczych oraz ubezpieczeń społecznych. Udział w takim projekcie jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów (muszą uczestniczyć w co najmniej jednym projekcie).

– Każdy uczeń musi już dziś myśleć o swojej przyszłości, w tym tej emerytalnej. Brak wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych może rodzić problemy w różnych sytuacjach życiowych – mówią przedstawiciele ZUS.

Celem obu przedsięwzięć jest upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, która jest niezbędna przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.