7 czerwca odbył się I Sosnowiecki Marsz pod hasłem: „Stop dopalaczom. Wybierz życie”, w którym udział wzięli uczniowie sosnowieckich szkół.

Pomimo działań podejmowanych przez organy państwa skala zjawiska dostępności dopalaczy w Polsce oraz zatruć tymi środkami wykazywała generalnie tendencję wzrostową. W celu skutecznej walki z dystrybucją i obrotem dopalaczami konieczne jest opracowanie nowych, kompleksowych rozwiązań. Tych niestety póki co brakuje.

Aby uświadamiać dzieci i młodzież, Zespół Szkół w Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zorganizował I Sosnowiecki Marsz pod hasłem: „Stop dopalaczom. Wybierz życie”.

Marsz "Stop dopalaczom" - fot. MC
Marsz „Stop dopalaczom” – fot. MC

Celem przedsięwzięcia jest włączenie się sosnowieckiej młodzieży w ogólnopolską akcję „Stop dopalaczom”, zamanifestowanie solidarnej postawy sprzeciwu wobec zażywania i handlowania dopalaczami, budowanie świadomości śmiertelnych zagrożeń , jakie niosą „nowe narkotyki”.

Uczestnikami marszu byli uczniowie, nauczyciele sosnowieckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz samorządowcy, którzy w ten sposób walczyli z zagrożeniami, jakie niesie zażywanie i handel dopalaczami oraz manifestowali solidarną postawę sprzeciwu wobec śmiertelnego niebezpieczeństwa.

Marsz "Stop dopalaczom" - fot. MC
Marsz „Stop dopalaczom” – fot. MC

Uczestnicząca w marszu młodzież  wystąpiła z petycją złożoną na ręce prezydenta miasta o podjęcie przez władze inicjatywy legislacyjnej zaostrzającej przepisy dotyczące handlu substancjami psychoaktywnymi.

– Zrobię wszystko, aby nasze miasto było wolne od tego problemu – podkreślił Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Marsz "Stop dopalaczom" - fot. MC
Marsz „Stop dopalaczom” – fot. MC