Po 18 latach zarządzania Sosnowieckimi Wodociągami dotychczasowa prezes Magdalena Pochwalska przekazuje kierowanie spółką w ręce Pawła Kopczyńskiego.

Magdalena Pochwalska rozpoczęła pracę w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu w 2002 roku. Wówczas jako zarządca komisaryczny podjęła się naprawy spółki, która notowała stratę roczną w wysokości 42 mln złotych przy przychodzie około 67 mln złotych i zadłużeniu wobec Ministerstwa Finansów na ponad 280 mln złotych. Obecnie Sosnowieckie Wodociąg, których właścicielem jest gmina Sosnowiec to jedna z najnowocześniejszych firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

– Po wielu latach naprawdę intensywnej pracy czas trochę zwolnić i przekazać zarządzanie przedsiębiorstwem kolejnemu pokoleniu. Dziękuję załodze i wszystkim, którzy mi zaufali. Dobra kondycja Sosnowieckich Wodociągów jest efektem naszej wspólnej pracy – podkreśla Magdalena Pochwalska. Dotychczasowa prezes pozostaje w spółce i będzie pełniła funkcję wiceprezesa do spraw technicznych.

Nowym prezesem Paweł Kopczyński

Nowym prezesem Sosnowieckich Wodociągów został wywodzący się z Sosnowca Paweł Kopczyński, który wcześniej pracował jako naczelnik biura rozwoju miasta w UM Gliwice. Zdobywał również doświadczenie w grupie PKP, gdzie odpowiadał za nadzór nad działami zajmującymi się sprzedażą nieruchomości, koordynował również proces remontów dworców kolejowych. Pełniąc funkcję dyrektora departamentu kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odpowiadał za koordynowanie przygotowania i uchwalenia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku w zakresie inwestycji w infrastrukturę kolejową PKP PLK.

Paweł Kopczyński pracował również w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Sosnowcu. – Chciałbym swoje doświadczenie wykorzystać w dalszym rozwoju firmy, która ma ambitne plany rozwojowe. Przed nami wiele pracy, ponieważ w tej branży trzeba cały czas dbać o unowocześnianie przedsiębiorstwa – wyjaśnia nowy prezes Sosnowieckich Wodociągów.