Sosnowieckie Wodociągi podpisały umowę na budową kolejnych odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta. Nowa inwestycja warta jest 7 milionów złotych.

Sosnowieckie Wodociągi S.A. podpisały umowę na budowę kanalizacji w Kazimierzu Górniczym w ramach zadania „Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III”. Za 7 milionów złotych zostanie wybudowane blisko 3 kilometry sieci kanalizacyjnej, której w tej części miasta wcześniej nie było.

Inwestycja pozwoli na skanalizowanie czterech ulic: Broniewskiego, Ogrodowej, Wagowej i Dworcowej. Wykonawcą zadania , „Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III”, które ma być gotowe za dziesięć miesięcy (maj 2019 r) zostało Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów PRUiM z Gliwic, którego właścicielem jest Gmina Gliwice.

Efektem prac będzie podpięcie do sieci kilkudziesięciu budynków jednorodzinnych oraz przepięcie części bloków z ulicy Wagowej i Broniewskiego.