Od 4 kwietnia w Pałacu Mieroszewskich podziwiać można wystawę pt. Oblicza św. Wojciecha na monetach Bolesława Kędzierzawego, przygotowaną w Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej i uzupełnioną o realia i zabytki archeologiczne pochodzące ze zbiorów Muzeum Zagłębia.

Przedmiotem wystawy, jak i towarzyszącego jej katalogu, są wyobrażenia świętego Wojciecha przedstawione przede wszystkim na rewersach monet Bolesława Kędzierzawego typu I, pochodzących z tzw. „Skarbu Hutnika”. Został on odkryty w 2006 roku na stanowisku archeologicznym w Dąbrowie Górniczej – Łośniu, podczas regularnych badań archeologicznych prowadzonych od 1998 roku.

Właśnie w Łośniu usytuowana była rozległa osada z okresu XI – XII/XIII wieku, związana z wytopem srebra i ołowiu, na terenie której ukryto tenże skarb. W jego skład wchodziło 1125 monet.1067 z nich znajdowało się bezpośrednio w szkliwionym naczyniu lub jego bliskim sąsiedztwie, które dotrwało do naszych czasów w stanie mocno zdegradowanym.

Na awersach monet przedstawiono wizerunki książąt – synów Bolesława Krzywoustego: Bolesława Kędzierzawego i Władysława Wygnańca. Na rewersie przeważa obraz głowy świętego umieszczonej w prostokątnym relikwiarzu.

Oprócz skarbu monet na wystawie zaprezentowane będą różnorodne zabytki związane z ołowiarstwem, pochodzące z dużego stanowiska hutniczego w Łośniu i osady w Strzemieszycach Wielkich, na których podstawie prześledzić można etapy wytopu od wydobytych rud, przez tzw.: prażonkę, po czysty metal i szczegóły metod, które do tego służyły. Zaprezentowane będą również przedmioty użytkowe znalezione na terenie piecowisk, pochodzące z epoki średniowiecza oraz wyroby ołowiane używane w tym okresie.Wystawę będzie można zwiedzać do 21 maja.

Oprócz wystawy można skorzystać także z lekcji muzealnej, mającej przybliżyć uczestnikom zagadnienia związane ze średniowieczną metalurgią ołowiu na okolicznych osadach hutniczych oraz wizerunek i koleje życia tytułowego świętego.