Resort pracy proponuje, aby minimalne wynagrodzenie wzrosło w od stycznia przyszłego roku do 2220 złotych, a stawki godzinowej do 14,5 zł.

W porównaniu z rokiem obecnym daje to 120 złotych podwyżki. Takie wynagrodzenie stanowiłoby 46,6 proc. prognozowanego w 2019 roku przeciętnego wynagrodzenia – podkreśliło w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku stawki za godzinę podwyżka ma sięgnąć 80 groszy.

W czwartek, 14 czerwca propozycja rządu została przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego, która ma 30 dni na negocjacje.

Ile to będzie kosztowało? Według szacunków resortu pracy podniesienie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2220 zł przełoży się na wzrost wydatków budżetu państwa w 2019 roku o ok. 215 mln zł w skali roku.

Resort poinformował, że z danych GUS wynika, że liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej wynosi ok. 1,5 mln osób, a zarazem 13 proc. ogółu liczby pracowników najemnych w przeliczeniu na pełne etaty.