Od 1 stycznia 2019 roku płaca minimalna wzrosła o 150 złotych. To nie koniec zmian, jakie wraz z nowym rokiem czekają dla pracowników i pracodawców.

Wraz z nowym rokiem płaca minimalna wynosi 2250 zł brutto, czyli 1634 zł „na rękę”. To o 7,1 proc. więcej niż w 2018 roku. Jednocześnie rośnie też o złotówkę minimalna stawka godzinowa. Od 1 stycznia 2019 roku wynosi 14,70 zł.

W 2018 roku płaca minimalna wynosiła 2100 zł brutto. Decyzję o jej podwyższeniu o 150 zł brutto podjął rząd we wrześniu. – Podjęliśmy decyzję na Radzie Ministrów, żeby zarekomendować wyższą niż pierwotnie planowaliśmy płacę minimalną, na poziomie 2250 zł – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. – To jest jednocześnie też symbol tego, że chcemy, żeby gospodarka polska opierała się o rozwój nie na niskich płacach, tylko na rosnących płacach – dodał.

Wzrost płacy minimalnej oznacza automatyczne podwyższenie innych świadczeń, m.in. dodatku za pracę w porze nocnej, czy wynagrodzenia za czas przestoju. Od wysokości płacy minimalnej ustalana jest również podstawa wymiaru zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrasta minimalna stawka godzinowa. Od 1 stycznia 2019 roku wynosi 14,70 zł brutto. O wzrost minimalnego wynagrodzenia apelowali m.in. działacze NSZZ „Solidarność”, a także Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej otrzymuje ok. 1,5 mln osób, czyli ok. 13 proc. pracujących Polaków.