W marcu rusza rekrutacja do nowego oddziału żłobka miejskiego w sosnowieckiej dzielnicy Juliusz. Placówka będzie działa od września. W mieście powstaje także klub dziecięcy. 

Powstający oddział żłobka miejskiego przy ulicy Czołgistów 5 będzie dysponował 25 miejscami. Ponadto miasto zapewni opiekę nad 15 dzieciakami w klubie dziecięcym, który zlokalizowany będzie przy ul. Jagiellońskiej 13.

– Utworzenie pierwszego klubu dziecięcego w Sosnowcu ułatwi życie rodzicom pracującym w niepełnym wymiarze czasu pracy. W klubie dziecięcym zapewniona zostanie opieka nad dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka a grafik usług będzie dostosowany do potrzeb rodziców – informuje Anna Jedynak, zastępca prezydenta miasta.

W żłobku i klubie prowadzone będą zajęcia z logopedą, psychologiem oraz zajęcia muzyczno-ruchowe. To jednak nie koniec.

– Wsparcie otrzymają również rodzice pracujący lub powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka dla których przewidziano refundację części kosztów wynagrodzenia dla 20 niań – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Refundacja części kosztów wynagrodzenia niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej, pozwoli rodzicom kontynuować karierę zawodową. Wartością dodaną tej formy opieki będzie możliwość aktywizacji zawodowej osób niepracujących, które będą mogły podjąć pracę jako niania. Wszystkie formy wsparcia finansowane będą maksymalnie przez 12 miesięcy.

– Miasto nie narzuca rodzicom wyboru niani. To oni będą odpowiedzialni za znalezienie opiekuna – podsumowuje Anna Jedynak.

Planowane terminy rekrutacji: do żłobka miejskiego od 1 marca do końca marca, do klubu dziecięcego od 1 kwietnia do końca maja. Natomiast w zakresie refundacji wynagrodzenia niań od 1 maja do końca września.

Jak oceniasz sytuację w starostwie będzińskim?

View Results

Ładowanie ... Ładowanie ...