W 2021, jak co roku, dąbrowianie brali śluby, doczekiwali się potomstwa i meldowali w mieście. Jak w liczbach i statystykach prezentuje się minione dwanaście miesięcy? Co zmieniło się w porównaniu z rokiem 2020?

W Dąbrowie Górniczej mieszka ponad 111 tys. osób. Kiedy najczęściej brano ślub, ile urodziło się dzieci, ile osób ma stały meldunek w Dąbrowie Górniczej?

W minionym roku w Dąbrowie Górniczej zawarto 397 ślubów: 254 cywilnych i 143 wyznaniowe. Najczęściej małżeńską przysięgę składano w sierpniu – 64 razy, najrzadziej w styczniu – tylko 12 razy. Dobrze wypadły też czerwiec i wrzesień, kiedy w związek małżeński wstąpiło po 56 par.

Ślub w chmurach

Spośród ślubów cywilnych, 22 odbyły się poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. Najpopularniejsze pod tym względem były lokale, w których organizowano wesele. W takich miejscach zorganizowano 19 ślubów. Były też 3 lokalizacje nietypowe, a mianowicie przydomowy ogród, krąg taneczny na Zielonej i… balon unoszący się nad miastem.

Więcej chłopców niż dziewczynek

Dąbrowski USC wydał 508 aktów urodzenia maluchów, które przyszły na świat w naszym mieście. W 2021 r. lekko przeważali chłopcy, których było 256, o 4 więcej niż dziewczynek.

Pod względem liczby narodzin przodował wrzesień, kiedy urodziło się 59 dzieci: 28 dziewczynek i 31 chłopców. Nieco mniej było w czerwcu – 21 dziewczynek i 35 chłopców. Na drugim krańcu znalazł się styczeń, w którym urodziło się 16 dziewczynek i 12 chłopców.

Dodatkowo 131 aktów zarejestrowano na podstawie dokumentów z innego kraju. Były to fachowo nazywane transkrypcje. Najwięcej takich sytuacji – 33 – dotyczyło Wielkiej Brytanii. Sporo – 18 – było z Ukrainy, 16 z Holandii, 13 z USA i 12 z Niemiec. Pojedyncze przypadki dotyczyły Malty, Portugalii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Austrii, Rosji i Brazylii. Łącznie dąbrowski USC sporządził akty urodzenia na podstawie dokumentów z 20 państw.

Więcej zgonów

W zeszłym roku w Dąbrowie Górniczej zmarło 1550 osób: 848 mężczyzn i 702 kobiety. Najgorszy pod względem liczby zgonów był kwiecień, w którym zmarło 199 osób: 113 mężczyzn i 86 kobiet. Najmniej aktów zgonu (96) wystawiono w sierpniu: zmarło wtedy 50 mężczyzn i 46 kobiet. W całym roku najwięcej zmarłych – 118 – było z rocznika 1949.

Na koniec 2021 roku w Dąbrowie Górniczej zameldowane były 111 493 osoby – 110 162 na pobyt stały i 1331 na pobyt czasowy.

Dla porównania, w 2020 r. w mieście urodziło się 405 dzieci, 357 par wzięło ślub, Urząd Stanu Cywilnego wydał 1463 akty zgonu, a 113 542 osoby miały meldunek w Dąbrowie Górniczej.