Widok dawnego zakładu ślusarskiego rodziny Niestrojów czy zakładu budowlanego Karola Hinze na historycznych drukach firmowych, tak różniących się od dzisiejszych tego typu wydawnictw, podziwiać można w podziemiach będzińskich.

Trudno dziś sobie wyobrazić świat bez reklam. Są wśród nich takie, które każdy z nas zna, pamięta czy podziwia. Jednak to reklamy przedwojenne były prawdziwą sztuką. Zwracały uwagę pięknymi ilustracjami, ciekawymi projektami graficznymi i starannym pismem. Można się o tym przekonać, oglądając wystawę „Reklama dźwignią handlu – papiery firmowe śląskich zakładów 1847-1937”.

Rozwój gospodarczy, przypadający na wiek XIX, pociągnął za sobą zapotrzebowanie na stworzenie możliwie taniego i uniwersalnego sposobu zareklamowania się. Niezastąpiony przy wszelkiej korespondencji, doskonały do druku ofert cenowych i rachunków, okazał się papier firmowy.

Zaczęto go stosować na szerszą skalę, dopiero dzięki nowym technikom druku: najpierw litografii (1798 r.), która była wówczas jedyną możliwością zaprezentowania obiektu, a następnie chromolitografii (ok. 1830 r.) oraz dzięki wynalezieniu przez F. Koeniga szybkobieżnej maszyny drukarskiej (1814 r.).

Nie żałowano pieniędzy na ozdobienie druku ilustracjami, skoro podnosiły walory firmy. Reklamy z przedwojennych czasów odznaczały się elegancją treści i oryginalnością formy. Dawało to szansę rozwoju miejscowym wydawnictwom i artystom, których zaczęto zatrudniać do tworzenia tzw. sztuki użytkowej.

Reklama na papierze firmowym stawała się ważnym narzędziem wymiany informacji o osiągnięciach i możliwościach firmy, dając szybszy i tańszy sposób powielania afiszy, ulotek i spersonalizowanych druków akcydensowych.

Do niezbędnych informacji umieszczanych na papierze firmowym bądź rachunku należały: imię i nazwisko właściciela firmy, nazwa firmy, adres siedziby firmy oraz jej oddziałów lub filii. Z czasem zaczęto umieszczać dodatkowe informacje jak: numer telefonu, numer konta bankowego, określenie formy płatności i datę założenia firmy.

Modne stały się motywy ornamentalne, figury alegoryczne, atrybuty rzemiosł, wizerunki asortymentu i przedstawienia architektoniczne budynków lub zespołów przemysłowych. Często elementem upiększającym druk firmowy była arabeska, czyli roślinny ornament w formie stylizowanej wici.

Wystawę podziwiać można dzięki pracownikom pszczyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach, gdzie zachowało się wiele papierów firmowych.

– Dzięki temu możemy państwu zaprezentować szeroki wachlarz przykładów reklamy na papierze firmowym śląskich zakładów z XIX i XX wieku – mówi Joanna Strońska-Przybyła z Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Pszczynie.

Przedwojenne reklamy przekonywały, jak umiały. Dzięki nim każdy mógł się poczuć potencjalnym nabywcą. Reklama na papierze firmowym była ważnym narzędziem wymiany informacji o osiągnięciach i możliwościach firmy, dając szybszy i tańszy sposób powielania
afiszy, ulotek i spersonalizowanych druków akcydensowych.

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu handlu w niedziele?

View Results

Ładowanie ... Ładowanie ...