W porębskim Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Misia Uszatka prowadzony jest remont. Znikają ślady lat 90, a „uszatek” staje się nowoczesny i ekologiczny.

„Uszatek” staje się coraz to bardziej nowoczesny. Podczas ferii zimowych przeprowadzono remont korytarza oraz klatki schodowej.

– Nasze przedszkole pięknieje z roku na rok. Znikły ślady lat 90. kiedy to korytarz po raz ostatni był odświeżany. Teraz na pierwszym piętrze przedszkola dzięki pracom malarskim jest jasno, czysto i przyjaźnie. – Pomalowana została również klatka schodowa – komentuje Marzena Orzoł dyrektor placówki.

Nie była to jedyna inwestycja gminy w ten obiekt. Wcześniej w porębskim przedszkolu wymienione zostały okna, a pod koniec ubiegłego roku placówka otrzymała nowoczesną kotłownię gazową, która spełnia normy unijne. Wyremontowano też trzy sale dydaktyczne oraz doposażono przedszkole w pomoce dydaktyczne. Przedszkole im. Misia Uszatka ma też nowoczesną windę towarowo-spożywczą oraz dwie sale do zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

– „Uszatek” staje się zatem nie tylko ładniejszy, ale również nowoczesny i bardziej ekologiczny – dodaje Marzena Orzoł.

Koszt remontu wyniósł 62 960,95 zł (z czego 39 142,48 zł przeznaczono na remont korytarza, a 24 818,47 zł na klatkę schodową). W styczniu na wymianę okien gmina przeznaczyła kwotę 15 546,02 zł.