Rozpoczęła się przebudowa sieci wodociągowej w gminie Psary. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 1,6 milionów złotych.

Przebudowa obejmie ponad 3 kilometry sieci w trzech miejscowościach. Mowa o Brzękowicach Górnych, Goląszy Górnej oraz Dąbiu Górnym. Pierwszy etap pracy rozpoczął się w październiku w okolicach zbiornika wyrównawczego przy ul. Złotej w Górze Siewierskiej.

W jego trakcie przygotowano teren pod budowę, wytyczono geodezyjny przebieg sieci wodociągowej i rozpoczęto prace ziemne wraz z robotami montażowymi. Inwestycja, która obejmuje przebudowę sieci wraz z przyłączami jest prowadzona od zbiornika wyrównawczego czy ul Złotej aż do okolic posesji nr 3 w Brzękowicach Górnych.

Wykonawcą prac jest firma „MAT-MAT” Krzysztof Mącior z Szynwałdu. Koszt przebudowy to dokładnie 1 655 736,95 złotych. Termin zakończenia przedsięwzięcia zaplanowano na sierpień przyszłego roku.