Nauczyciele chcą kontynuować akcję protestacyjną, którą zawiesili w kwietniu, w formie protestu włoskiego. Strajk, decyzją ZNP rozpocznie się 22 października.

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce przystąpić do przerwanego w kwietniu protestu nauczycieli. Rozgoryczenie i frustracja środowiska nauczycieli osiągnęły apogeum, wszystko za sprawą niespełnionych obietnic.

Podobnie, jak wcześniej przyczyną tej decyzji jest brak godnych podwyżek wynagrodzeń, zapowiadanych jeszcze w czasie kampanii wyborczej, wydłużenie ścieżki awansu zawodowego czy brak likwidacji tzw. godzin karcianych. Negatywnie oceniają także nowe przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela czy wzrost biurokracji w systemie edukacji.

Tym razem ZNP zachęca nauczycieli, by przystąpili do tzw. strajku włoskiego. Oznacza to m.in. wycofania się z zadań, których nie wymaga od nich prawo oświatowe i statuty szkół.

– 22 października rozpoczynamy bezterminową akcję protestacyjną polegającą na wykonywaniu tylko tych czynności, zadań i obowiązków, które mieszczą się w 40-godzinnym wymiarze czasu pracy nauczyciela oraz są opisane w przepisach prawa oświatowego – zapowiada Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Nie będziemy wykonywali tego, co stało się pewną normą zwyczajową, do tych zadań należą m.in. wycieczki szkolne, zielone szkoły, podczas których nauczyciel jest z dzieckiem przez całą dobę i odpowiada za ucznia, jego zdrowie, bezpieczeństwo i życie – dodaje.

We wtorek, 15 października Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął akcję informacyjną, której celem jest rozpowszechnienie wiedzy o warunkach pracy nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, bo wiele rzeczy nauczyciele wykonują od lat zwyczajowo i za darmo, choć nie należą one do ich obowiązków.

– Będziemy informować przede wszystkim o obowiązujących nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych warunkach pracy; przysługujących nauczycielom i innym pracownikom pedagogicznym minimalnych dobowych i tygodniowych okresach odpoczynku; skutkach prawnych zlecania nauczycielom i innym pracownikom pedagogicznym pracy w wymiarze przekraczającym normy czasu pracy; skutkach prawnych niezapewnienia nauczycielom i innym pracownikom pedagogicznym minimalnych okresów odpoczynku; zajęciach i czynnościach, jakie nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni obowiązani są realizować w ramach stosunków pracy nawiązanych ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi; zajęciach i czynnościach wykraczających poza zakres obowiązków pracowniczych, których realizacji nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni mogą odmówić – mówią przedstawiciele ZNP.

Akcja informacyjna ZNP skierowana jest do rodziców uczniów i nauczycieli. Do rodziców uczniów pod hasłem „Zobaczcie, jak wiele robimy za niewielkie pieniądze” oraz do samych nauczycieli i pracowników oświaty „Poznaj swoje prawa!”.