Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty nabór ofert na zadanie publiczne zawarte w Wojewódzkim Programie Owca Plus.

Umożliwia on kontynuowanie wsparcia tradycyjnej gospodarki pasterskiej. W grudniu 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus.

Został on rozpisany do 2027 roku. Zarząd ogłosił nabór do konkursów. Pierwszy tyczy się czynną ochroną cennych przyrodniczo hal, łąk i polan górskich Beskidów oraz muraw Jury Krakowsko – Częstochowskiej w oparciu o gospodarkę pasterską oraz popularyzację wiedzy o zasobach przyrodniczych.

Na ten cel zostanie przeznaczone 700 tysięcy złotych. Drugi konkurs dotyczy pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej, ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Na ten cel przeznaczone zostanie 100 tysięcy złotych.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 8000 złotych. Oferty w obu przypadkach można składać do 15 marca 2022 roku. W poprzednim roku Zarząd Województwa Śląskiego w ramach tego programu przeznaczył 700 tysięcy złotych.