Trzy miejskie projekty zostały złożone do drugiej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W pierwszym rozdaniu, spośród trzech zadań zgłoszonych przez Dąbrowę Górniczą, na dofinansowanie załapało się jedno.

O dofinansowanie ubiegają się inwestycje dotyczące rozbudowy placówek oświatowych w Błędowie, Łośniu i centrum, a także budowy kanalizacji i remontów dróg w Ujejscu.

– Są to dobrze przygotowane projekty, na realizacje których czekają mieszkańcy. Jako miasto korzystamy ze wszystkich możliwości i szans na realizację zaplanowanych zadań, dlatego liczę, że spotkają się one z przychylnością osób oceniających wnioski i przydzielających środki – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Zadania zgłoszone do Programu Inwestycji Strategicznych

  • Przebudowa zespołu szkół w Błędowie, która pozwoli m.in. na rozbudowę przedszkola. Miasto wnioskuje o 4,9 mln zł przy wartości całej inwestycji na poziomie 5,8 mln zł.
  • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łośniu o budynek przedszkola oraz przebudowa Pawilonu II Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka”. Kwota, o jaką wystąpiło miasto to 29,7 mln zł, a wartość całego przedsięwzięcia wynosi 35 mln zł.
  • Budowa i modernizacja kanalizacji oraz dróg w Ujejscu. Projekt ten dotyczy budowy kompletnej infrastruktury technicznej – kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągów oraz jezdni, chodników i dróg rowerowych na ulicy Ujejskiej, Broniewskiego, Krynicznej i Kwiatowej. W tym przypadku wniosek opiewa na 64,6 mln zł, przy wartości inwestycji wynoszącej 68 mln zł.

Szansa na dofinansowanie

To kolejne podejście Dąbrowy Górniczej do pozyskania dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych. Za pierwszym razem, spośród trzech projektów zgłoszonych przez miasto, do wsparcia wybrano budowę łącznika ul. Kolejowej z al. Zagłębia Dąbrowskiego i jej modernizację na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Wybickiego.

– W pierwszym naborze złożyliśmy trzy wnioski i cieszę się, że przynajmniej jeden znalazł uznanie. Potrzeb w mieście mamy wiele, do rozwiązania wszystkich jesteśmy przygotowani, mamy projekty. Jedyne o co zabiegamy to dofinansowanie, ponieważ z powodu zmian w systemie podatkowym dochody własne samorządów są coraz niższe – mówi Marcin Bazylak.

Program Inwestycji Strategicznych zakłada dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa. Obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne – żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Nabór do drugiej edycji został przedłużony do końca lutego. Zgodnie z zapowiedziami, do rozdysponowania w nim ma być łącznie ok. 20 mld zł. W pierwszej odsłonie do dofinansowania wybrano ponad 4 tys. wniosków, a wartość wsparcia ma wynieść 23,8 mld zł.