Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak otrzymał wotum zaufania od radnych. Rada Miejska poparła także wykonanie budżetu i udzieliła mu absolutorium.

Na majowej sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej prezydent Marcin Bazylak zaprezentował „Raport o stanie Gminy Dąbrowa Górnicza za rok 2018”. – Dla mnie raport ten to nie tylko podsumowanie poprzedniej kadencji, ale przede wszystkim punkt wyjścia do tego, co czeka nas w Dąbrowie w najbliższych latach – podkreślił Marcin Bazylak.

Dąbrowscy radni w zdecydowanej większości pozytywnie ocenili pracę prezydenta oraz wykonanie miejskiego budżetu w 2018 roku. Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 18 radnych, 6 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Wykonanie budżetu i udzielenie absolutorium poparło 17 radnych, przy 6 głosach przeciw i jednym wstrzymującym się.

– Cieszę się, że zdecydowana większość radnych obdarzyła mnie zaufaniem, za które serdecznie dziękuję. Jestem przekonany, że mając wsparcie w radzie, razem możemy osiągnąć zdecydowanie więcej – dodał prezydent Bazylak.

Dochody miasta w 2018 roku wyniosły ponad 787 mln zł, z kolei przychody 93,7 mln zł. Wydatki ukształtowały się na poziomie 779,1 mln zł, a rozchody 29,1 mln zł. Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2018 rok, tj. różnicę między dochodami, a wydatkami osiągnięto nadwyżkę w wysokości ponad 8,6 mln zł.