Obecny prezydent Sosnowca – Arkadiusz Chęciński jest 41. włodarzem miasta. Jego poprzednicy, często nieznani lub zapomniani, mieli istotne znaczenie dla rozwoju miasta. Poznaj sylwetki kilku z nich.

Pierwszym włodarzem miasta został 1 stycznia 1903 roku Rosjanin Aleksander Sofronow, który rządził miastem do 1908 roku. Jego następcą był Edmund Kozłowski, który sprawował ten urząd przez rok. Następnie, przez cztery lata prezydentem był Mieczysław Lupiński.

W okresie I wojny światowej władzę nad miastem sprawował urodzony w Rawie Mazowieckiej Władysław Mrówczyński, który rządził od 15 marca 1913 do 21 lipca 1915 roku. Po 1916 roku został płatnym członkiem magistratu Sosnowca, a w 1919 roku burmistrzem Czeladzi. Ponownie władał miastem po wojnie, w latach 1918
– 1919, tym razem jako burmistrz.

Pierwszym burmistrzem Sosnowca został w 1915 roku Emil Stolle, który sprawował władzę nad miastem zaledwie trzy miesiące. Jego następcą, który władał przez rok, był Franz Eduard J. Künzer. Po nim, urząd objął Ernst Schröder, który wcześniej pełnił funkcję pierwszego burmistrza Będzina.

Kolejnym burmistrzem został Czesław Jankowski. Ponownie, tytuł prezydenta nosił jego następca Teodor Niernsee, który stał też na czele Centralnego Komitetu Pomocy Górnoślązakom. Rządził on miastem w latach 1920 – 1923.

Od lutego do kwietnia 1923 roku miastem rządził właściciel cegielni w Sielcu Felicjan Wieczorek. Od kwietnia do lipca pełniącym obowiązki prezydenta został Feliks Siluszek. Następnie, prezydentem, aż do wyborów w 1925 roku był Artur Michael, który w późniejszych latach był również prezydentem Będzina. W czasie jego prezydentury powołano Miejską Straż Ogniową, a miasto wykupiło teatr.

Przełomowym momentem były wybory samorządowe w 1925 roku, które wygrali socjaliści. Wówczas, prezydentem miasta został 31-letni Aleksy Bień. Swoją funkcję sprawował do 1928 roku. W czasie prezydentury Aleksego Bienia w mieście doszło do wielu zmian. Kładł on duży nacisk na pomoc społeczną oraz poprawę stanu gospodarki komunalnej. Przez cały ten okres Sosnowiec był wielkim placem budowy: powstały nowe mieszkania, biblioteka, ponadto uruchomiono komunikację tramwajową.

Po kolejnych wyborach, w 1928 roku, socjaliści utracili większość w Radzie Miasta. W styczniu 1929 roku Aleksy Bień zrezygnował więc z funkcji prezydenta Sosnowca. Został nim kandydat sanacji Józef Marczyński, który rządził miastem od stycznia do października.

Kolejnym prezydentem został Kazimierz Jarża, który kilka miesięcy po złożeniu urzędu popełnił samobójstwo z powodów osobistych. Po nim, od stycznia miastem rządził Aleksander Willner. W kolejnych latach, w mieście powołano zarząd komisaryczny.

Komisarycznymi prezydentami byli: Wincenty Kuźniak, który był inicjatorem budowy nowego magistratu oraz Hugo Almstaedt, który w 1939 roku został wiceprezydentem tego miasta.

Kolejnym prezydentem został Józef Kaczkowski, który wcześniej był prezydentem Dąbrowy Górniczej. Kadencja Kaczkowskiego to między innymi otwarcie parku na Starym Sosnowcu, regulacja Czarnej Przemszy czy otwarcie ratusza, poczty i izby przemysłowo-handlowej. W 1939 roku pełniącym obowiązki prezydenta został Antoni Barański.

Potem rządy przejmują Niemcy: Ludwig Dutlik (tymczasowy burmistrz), Ludwig Schneider (nadburmistrz) oraz Josef Schönwälder (nadburmistrz).

Po wojnie, władze w mieście objął Edward Pasek, członek Polskiej Partii Socjalistycznej. Urząd objął 28 stycznia 1945 roku. Został on aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w lutym 1945. Następnym prezydentem został Walenty Paterek, który został odwołany do prac społecznych w 1949 roku.

Kolejnym prezydentem został Paweł Łanucha, wcześniej prezydent Dąbrowy Górniczej, a od 1 czerwca 1950 roku przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, odwołany ze względu na zły stan zdrowia. W jego miejsce powołano Władysława Nowaka, który w późniejszych latach został komendantem wojewódzkiej Terenowej Obrony Przeciwlotniczej.

Po nim, funkcję objął Stefan Skrzydło. Za jego kadencji w Sosnowcu powstały między innymi basen na Sielcu, pływalnia i hala sportowa przy ulicy Żeromskiego czy szpital przy Zegadłowicza. Stefan Skrzydło był w Sosnowcu osobą znaną i popularną, miał wielu przyjaciół, licznych admiratorów i równie licznych adwersarzy. Po trzykadencyjnym kierowaniu Sosnowcem został powołany na stanowisko sekretarza Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach.

Kolejnym włodarzem miasta został Krzysztof Nowak, a następnie Zdzisław Fiuk. Wcześniej był on kierownikiem Wydziału Przemysłu i Usług Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Za jego czasów w Sosnowcu rozpoczynają prace Wydziały Filologiczny i Techniki Uniwersytetu Śląskiego, trwają też wyburzenia i budowa nowych osiedli na Sielcu i Starym Sosnowcu.

Jego następcą został Tadeusz Dymek, a następnie Tadeusz Wnuk. Był on dyrektorem ODRM Sosnowiec, w latach 1973-1978 wiceprezydentem Sosnowca, następnie prezydentem. Potem został wicewojewodą katowickim w latach 1985–1990.

W latach 1979 – 1982 miastem rządzi Edward Włodarczyk, a następnie Bolesław Jurkowski, który był także zastępcą dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego Silma oraz Vitropolu. Miastem zarządzał do 1988 roku. Jego następcą został Józef Lupa – elektryk kopalniany, pracownik aparatu partyjnego.

Kolejnym prezydentem miasta został Piotr Juda, który był pierwszym prezydentem miasta w III Rzeczpospolitej. Współtwórca Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP i członek jego pierwszego zarządu. W listopadzie 1991 roku zastąpił go Zdzisław Kleszcz.

Następnie, funkcję objął Michał Czarski, który w 1994 roku został członkiem rady miejskiej, od tego czasu do 2002 roku sprawował urząd prezydenta Sosnowca. W latach 2002–2006 marszałek województwa śląskiego.

W 2002 roku, w pierwszych bezpośrednich wyborach prezydentem został Kazimierz Górski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Był odpowiedzialny za rozwój i promocję miasta, planowanie inwestycji miejskich, architekturę i gospodarkę przestrzenną, geodezję oraz ochronę środowiska. W kolejnych wyborach w 2006 roku skutecznie ubiegał się o reelekcję, wygrywając w pierwszej turze

W dniu 30 listopada 2014 roku, uzyskując 63,16 proc. (29284) głosów, Arkadiusz Chęciński został wybrany w II turze na prezydenta miasta Sosnowiec.

Bibliografia: Wikipedia, Sosnowiec Wikia