Ósme klasy i trzecie gimnazjum czeka trudny rok. Po raz pierwszy o miejsce w szkole ponadgimnazjalnej będzie się ubiegał podwójny rocznik młodzieży. Szkoły szykują się na podwójny rocznik.

Zgodnie z założeniami reformy systemu oświaty w 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponad gimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowe oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowanie rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie.

Uczniowie, którzy w czerwcu ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej szkoły branżowej I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej szkoły branżowej I stopnia.

Kryterium przyjęć

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę: wyniki egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego, oceny z języka polskiego matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, świadectwo ukończenia szkoły oraz szczególne osiągnięcia.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych.

Problemy dla samorządów

Zadaniem lokalnych samorządów jest ustalenie sieci szkół na terenie miasta i zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w związku z wprowadzonymi zmianami w systemie edukacji i kumulacją w przyszłym roku szkolnym absolwentów ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych.

– Jak wynika z naszych kalkulacji w ubiegłym roku szkolnym było ponad 1200 absolwentów gimnazjów, natomiast w tym roku będzie ich dwa razy więcej – 1311 z gimnazjów oraz 1543 z ósmych klas szkoły podstawowej, co stanowi duży problem dla miasta. Musimy zapewnić im miejsce do nauki, wykwalifikowaną kadrę oraz ciekawą i atrakcyjną ofertę edukacyjną – tłumaczy Zbigniew Byszewski, pierwszy zastępca prezydenta miasta.

Przygotowując się do przyjęcia większej liczby kandydatów, dyrektorzy szkół dokonali wstępnej analizy warunków lokalowych oraz bazy dydaktycznej, w celu ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych, które mogą utworzyć od 1 września 2019 roku.

– Wspólnie z dyrektorami szkół wstępnie zaplanowaliśmy ok. 3540 miejsc dla 1546 absolwentów szkół podstawowych oraz 1343 dla absolwentów gimnazjów, przyjęto średnią liczebność oddziału – 30 uczniów. Ponadto, podjęliśmy działania, aby oferta oferta edukacyjna była adekwatna do potrzeb i tak samo dostępna dla absolwentów gimnazjów, jak i absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej – mówi Byszewski.

Wśród zaplanowanych zmian znalazły się m.in. przejęcie na potrzeby kształcenia ogólnego dwóch budynków oświatowych (ul. Dormana i Zamenhofa), w których funkcjonowały Gimnazjum nr 9 i Gimnazjum nr 13, a obecnie siedziba VI i IX Liceum Ogólnokształcącego.

Koleją zmianą jest rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego przy ulicy Grota Roweckiego oraz Kilińskiego. Ponadto, miasto planuje kontynuować zatrudnienia w szkołach podstawowych doradców zawodowych.

Mając na uwadze dobro tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, dyrektorzy szkół przygotowali porównywalną liczbę miejsc zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i ośmioletniej szkoły podstawowej. W nadchodzącym roku szkolnym planuje się uruchomić 128 oddziałów (w tym: w liceach 63 i szkołach zawodowych 65).

Mimo starań, rekrutacja dla uczniów będzie trudna. Najlepsze szkoły przyciągną najlepszych z dwóch roczników. do liceów trudniej będzie się już dostać absolwentom ze średnimi wynikami testów.

– Za większość tych zmian koszt ponowi miasto – mówi Zbigniew Byszewski. – Sytuacja powinna wrócić do normy w kolejnym roku szkolnym, wówczas szkołę ponadpodstawową skończy ok. 1455 osób – dodaje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here