Nie wszyscy właściciele czworonogów zdają sobie z tego sprawę, ale posiadacze psów są zobowiązani uiścić za nie opłatę roczną.

Mieszkańcy Poręby muszą pamiętać o podatku od posiadania psa, czyli opłacie którą właściciele czworonogów zobowiązani są do uiszczenia raz w roku na poczet gminy. Właściciele muszą ponosić opłaty za każdego psa, którego mają w domowym gospodarstwie.

Górną granicę opłaty za psa wyznacza Ministerstwo Finansów. W 2019 roku wynosi ona 123,18 złotych rocznie od jednego czworonoga. W Porębie, roczna opłata za jednego psa wynosi 30,00 złotych. Opłata ta powinna zostać uiszczona do 31 marca.

Zwolnione z opłaty za psa mogą być m.in.: osoby niepełnosprawne oraz zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności, osoby powyżej 65 roku życia czy członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

Pochodzące z tego tytułu pieniądze są przeznaczane m.in na sprzątanie po czworonogach, zakup worków na psie kupy oraz na Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Co warte podkreślenia, nie każda gmina posiada obowiązek uiszczenia podatku od psa. Do 2008 roku opłata za posiadanie psa była obowiązkiem. Według nowych przepisów, rada gminy w drodze uchwały ma prawo całkowicie zrezygnować z jej pobierania. Takie rozwiązanie zastosował np. Sosnowiec.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here