Władze miasta Będzin w związku z możliwością pozyskania środków finansowych na zakup opasek bezpieczeństwa dla seniorów, zapraszają do zgłaszania osób w wieku 65 lat i więcej do programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Będzin przystępuje do realizacji programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Czym jest opaska bezpieczeństwa?

Opaska bezpieczeństwa dla seniorów przeznaczona jest dla osób w wieku 65 lat i więcej. W ramach tego programu opaski wyposażone będą w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS.
  • Detektor upadku.
  • Czujnik zdjęcia opaski.
  • Lokalizator GPS.
  • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami.
  • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu. Ponadto w sytuacji nagłego zagrożenia życia możliwe jest wciśnięcie guzika alarmowego, który umożliwia połączenie się z dyspozytorem. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Więcej informacji na stronie internetowej.