Spółdzielnia Mieszkaniowa OSADA z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Tuwima 8,
ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

-„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 15”

– „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Stoczniowców 1”

Warunki przetargu określa zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
(osobno dla każdego z budynków), za które należy uiścić opłatę w wysokości 100,00 zł
(za dwa budynki) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej OSADA
z siedzibą w Sosnowcu 41-208 przy ulicy Tuwima 8

ING Bank Śląski nr 16 1050 1360 1000 0022 0245 7830

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SM OSADA
od godz. 9:00 do godz.11:00 (oprócz środy) pod numerem telefonu 32/299-18-06
Formularz ofertowy wg wzoru określonego w zapytaniu ofertowym powinien być złożony
do 29 lipca 2021r. godz. 9:00 w siedzibie SM OSADA przy ulicy Tuwima 8, 41-208 Sosnowiec.
SM OSADA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty
oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie wyniku przetargu zostanie podane do wiadomości na skrzynkę e-mail oferenta.

Zarząd SM OSADA