Sosnowiec jest kolejnym miastem, w którym może zostać wprowadzony zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Decyzję w tej sprawie mają podjąć radni na sierpniowej sesji rady miejskiej.

W styczniu 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sosnowieccy radni wstrzymali się jednak z podjęciem uchwały dotyczącej nocnej sprzedaży alkoholu, ponieważ chcieli znać zdanie mieszkańców i dostosować zapisy do ich potrzeb.

Odbyły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Ich celem było zebranie opinii i uwag mieszkańców dotyczących wprowadzenia ograniczeń godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal). Mieszkańcy mieli okazję wypowiedzieć się, czy chcą, by w Sosnowcu sprzedaż alkoholu odbywała się przez całą dobę czy też należy wprowadzić ograniczenie np. zakaz sprzedaży alkoholu między godz. 22.00 a godz. 6.00.

Jak się okazuje wprowadzenie nocnej prohibicji w Sosnowcu może niebawem stać się faktem. W poniedziałek, 6 sierpnia w czasie sesji rady miasta radni będą głosować projekt uchwały, który wprowadza ograniczenia w handlu alkoholem od godziny 24 do 6. Zmniejszyć może się również pula zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Warto wspomnieć, że na terenie Sosnowca ustalonych jest 400 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 275 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.