23 września zmarła zasłużona i długoletnia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu Mieczysława Szulc. Przez ponad 20 lat kierowała i budowała jedną z największych i najważniejszych instytucji kultury w mieście.

Mieczysława Szulc przez ponad 20 lat kierowała i budowała – najpierw jako wicedyrektor, następnie jako dyrektor – jedną z największych i najważniejszych instytucji kultury w Sosnowcu.

– Dla wszystkich, którzy z nią współpracowali, a zapewne dla wielu czytelników, oczywistym było, że dla niej biblioteka, to nie tylko miejsce pracy, ale – obok rodziny – wielka pasja i treść życia. Poświęciła jej swoją wiedzę, umiejętności, niespożytą energię i wielki talent organizacyjny – wspominają pracownicy biblioteki.

Swój autorytet budowała na ogromnej wiedzy, doświadczeniu, fachowości, bezgranicznej uczciwości i skromności. Wykształciła dobrą, oddaną pracy bibliotecznej i czytelnikom kadrę bibliotekarzy.

– Była znakomitym dyrektorem, ale – co równie ważne – wspaniałym człowiekiem, godnym zaufania i zawsze gotowym do pomocy. Doskonale rozumiała ludzi, była pełna empatii i życzliwości. Nie było sprawy, której nie potrafiłaby rozwiązać. Współpracowała z nami przez lata, dla jednych była Miecią, dla innych panią dyrektor, ale dla wszystkich – tak samo profesjonalna, życzliwa i oddana. Jej energii, zapobiegliwości i uporowi, w pokonywaniu licznych trudności, Sosnowiec zawdzięcza poziom obecnej sieci bibliotecznej w mieście, komputeryzację, a szczególnie przebudowę Biblioteki Głównej, obecnie Zagłębiowskiej Mediateki, która była jej wielkim marzeniem – mówią pracownicy Zagłębiowskiej Mediateki.

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w sobotę, 25 września 2021 o godz. 9.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Andersa w Sosnowcu.