Czytaliśmy już m.in. „Pana Tadeusza”, „Lalkę” i „Quo vadis”. W tym roku przyszła kolej na „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Sprawdźmy zatem, jak czytali mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego.

Miasta Zagłębia Dąbrowskiego po raz kolejny wzięły udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, które odbyło się w sobotę 2 września.

Ideą Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno polskiej literatury oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Mieszkańcy naszego regionu chętnie przyszli na organizowane przez miasta wydarzenia i wspólnie czytali fragmenty dramatu. Nie zabrakło także występów artystycznych, konkursów z nagrodami i poczęstunku.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach czytano dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa oraz „Quo vadis” Sienkiewicza.

Narodowe Czytanie 2017 w Będzinie:

Narodowe Czytanie 2017 w Czeladzi:

Narodowe Czytanie 2017 w Sosnowcu:

Narodowe Czytanie 2017 w Dąbrowie Górniczej: