Sosnowieckie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Nadzieja na dom” poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora ds. ochrony zwierząt, osób które chcę walczyć o poprawę warunków bytowych zwierząt.

Nie możesz patrzeć na cierpienie zwierząt? Chciałbyś walczyć o „lepsze jutro” niewłaściwie traktowanych psów i kotów? Masz stalowe nerwy i jesteś opanowany? Dołącz do zespołu inspektorów sosnowieckiego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Nadzieja na dom”.

Stowarzyszenie poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora ds. ochrony zwierząt. – Poszukujemy osób, które przede wszystkim będą patrzeć na dobro zwierzaka, ale nie zapominając także o ludziach. Osób, które najpierw pomyślą jak pomóc, a dopiero w ostateczności postanowią psa/kota odebrać – tłumaczy Ola Szczęśniak ze Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Nadzieja na Dom”.

Do głównych zadań inspektora ds. ochrony zwierząt, w oparciu o ustawę o ochronie zwierząt, należy sprawdzanie warunki bytowych zwierząt w mieszkaniach ich właścicieli, sprawdzenie czy zwierzę ma odpowiednio przygotowany kojec/budę, czy posiada stały dostęp do wody i jedzenia, czy posiada obowiązkowe szczepienia, czy nie dzieje się mu krzywda. W zależności od warunków inspektor taki zostawia zalecenia do poprawy warunków, a w skrajnych przypadkach odbiera interwencyjnie zwierzę.

Warto pamiętać, że nie jest to łatwe zajęcie. Podczas interwencji inspektorzy spotykają skrajnie zaniedbane zwierzęta, których widok może szokować. W większości interwencje to sytuacje mocno stresowe, więc trzeba również być opanowanym oraz bardzo spokojnym.

Kandydaci na stanowisko przejdą szkolenie (26.10, w godz. 9-12) oraz otrzymają materiały szkoleniowe przygotowujące do interwencji. Po egzaminie pisemnym – wolontariusz dołącza do grupy doświadczonych inspektorów i zaczyna swoją przygodę wśród spraw o znęcanie się lub zaniedbanie.

Stowarzyszenie poszukuje osób pełnoletnich, odpowiedzialnych i chętnych do pomocy. Kandydaci na stanowisko inspektora ds. ochrony zwierząt mogą swoje zgłoszenia wysyłać do 25 października na adres: biuro@nadziejanadom.org. Należy jednak pamiętać, że rekrutacja to proces długotrwały i wieloetapowy – nabór, szkolenie, egzamin – osoby chętne muszą uzbroić się w cierpliwość!