Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie powiększy się o 16 nowych gmin. Ich wnioski nie zostały pozytywnie zaopiniowane.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 roku, a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 roku. Związek skupia 41 miast i gmin Śląska i Zagłębia, które zamieszkuje ponad 2,3 mln osób.

W ostatnich miesiącach chęć dołączenia do pierwszej w Polsce metropolii zgłosiło 16 kolejnych gmin. Tak się jednak nie stanie. – 15 maja wysłaliśmy do wszystkich gmin, które aspirują do bycia członkami GZM informacje, że obecnie zarząd nie będzie rekomendował zgromadzeniu poszerzenia granic metropolii – powiedział podczas piątkowych obrad zgromadzenia Kazimierz Karolczak, szef GZM.

– Po konsultacjach, biorąc pod uwagę obecne prace nad zmianami legislacyjnymi, chociażby nad tymi, które doprowadzą do nowych zasad polityki rozwoju, ale też, że metropolia sama jeszcze nie wypracowała standardów, szczególnie w zakresie transportu publicznego, gdy trwa dyskusja o wspieraniu przewozów autobusowych w gminach – wszystko to powoduje, że nie jesteśmy w stanie świadomie i odpowiedzialnie podjąć tej decyzji – tłumaczył przewodniczący Kazimierz Karolczak.

Przypomnijmy, że do członkostwa w metropolii aspirowały m.in. dwie gminy powiatu mikołowskiego, cztery gminy powiatu tarnogórskiego, 2 gminy powiatu gliwickiego, a także osiem gmin powiatu lublinieckiego.