Zgromadzenie GZM podjęło uchwałę, by przekazać wsparcie miastom, udzielającym pomocy obywatelom Ukrainy. Łącznie do miast trafi aż 10 mln złotych.

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy umożliwiła, aby związek metropolitalny również mógł włączyć się finansowo w te działania. Chodzi o zapewnienie najpilniejszych potrzeb osobom, które uciekają z miast, bestialsko bombardowanych i ostrzeliwanych przez Rosjan oraz o pomoc w usamodzielnieniu się w GZM. Uproszczona będzie sama procedura udzielenia tego wsparcia. Miasta i gminy na bieżąco będą zgłaszać zapotrzebowanie, które następnie będzie realizowane przez metropolię.

– Udzielone wsparcie ma za zadanie z jednej strony odpowiedzieć na podstawowe potrzeby osób, które – czasem dosłownie – uciekały w tym, w czym stały, ale z drugiej – pozwolić stanąć na nogi tym osobom, które już od kilku tygodni znajdują schronienie w naszych miastach i gminach – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. – To szczególnie ważne również dla nas, którzy tej pomocy udzielamy, żeby starczyło nam sił na długofalowe wsparcie. W tej chwili istotnym jest to, by na bieżąco dostosowywać mechanizmy pomocowe, aby nasza solidarność z mieszkańcami Ukrainy pomagała im również usamodzielnić się w nowej dla nich rzeczywistości. To pozwoli nam przetrwać razem ten dramatyczny czas i pozostać dla siebie życzliwymi sąsiadami – podkreśla.

Zakres i obszary wsparcia, które zostanie przekazane z budżetu GZM, można podzielić na dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich ujęte zostały podstawowe i najpilniejsze potrzeby osób, którym dopiero teraz udało się uciec z kraju ogarniętego wojną.

Wśród nich jest m.in. zapewnienie podstawowych środków higieny, żywności, artykułów medycznych i opatrunkowych czy bielizny osobistej. Obejmuje również zakup np. łóżek polowych, pościeli jednorazowej i innych niezbędnych przedmiotów, które pozwolą miastom i gminom wyposażyć miejsca, gdzie Ukraińcy mogą odpocząć i poczekać na kolejny etap swojej podróży do innych polskich lub europejskich miast. Możliwym będzie sfinansowanie także transportu do miejsca zakwaterowania, czy specjalistycznego transportu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Drugi zakres tej pomocy obejmuje zapewnienie potrzeb osób, które już zdążyły znaleźć schronienie w naszych miastach i gminach. W tym obszarze finansowanie może objąć m.in. zakup artykułów wyposażania domowego i kuchennego, artykułów szkolnych i biurowych, jak również sfinansowanie kursów językowych, zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży, porad prawnych i tłumaczeniowych. Uproszczona będzie procedura uzyskania tego typu wsparcia – nie będzie ona wymagała podjęcia dodatkowych uchwał przez Zgromadzenie GZM.

– Miasta i gminy bezpośrednio zgłaszają do nas swoje zapotrzebowanie w formularzu internetowym, do którego otrzymały dostęp osoby koordynujące działania pomocowe w danej gminie – mówi Michał Koj, zastępca dyrektora Departamentu Zarządu i Zgromadzenia. – Pierwsze zapotrzebowanie jest przez nas zbierane do najbliższego piątku, aby na początku przyszłego tygodnia móc odpowiedzieć na pierwsze zgłoszenia. Pozwoli to na sprawną realizację najpilniejszych potrzeb – dodaje.

W najbliższych dniach uszczegółowione zostaną także zapisy taryfowe dotyczące możliwości korzystania z transportu publicznego przez obywateli Ukrainy, aby pomocą w tym zakresie zostały objęte osoby, które opuściły swój kraj po wybuchu wojny.