Ulicę Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej jeszcze w tym roku czeka przebudowa. W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia i powstanie dwukierunkowa droga rowerowa.

Na przeznaczonym do przebudowy i liczącym dokładnie 689 metrów odcinku między rondem przy ul. Legionów Polskich 127 a granicą z Będzinem droga zyska nowa nawierzchnię. Projekt przewiduje również zmianę geometrii bardzo szerokiej miejscami jezdni.

– Zwężenie jezdni pozwoli na wybudowanie po lewej stronie dwukierunkowej drogi rowerowej oddzielonej od jezdni krawężnikiem – mówi Krzysztof Serafiński, zastępca naczelnika wydziału inwestycji drogowych.

Przebudowywany będzie także chodnik, który na odcinku od ronda do ul. Mireckiego usytuowany zostanie po lewej stronie, zaś od Mireckiego do granicy z Będzinem pozostanie po prawej stronie.

Prace jeszcze w tym roku

Na przebudowę ul. Legionów Polskich miasto otrzymało ponad 1,4 mln zł dotacji z budżetu państwa. Zleceniem zainteresowane są trzy firmy: katowicki Drogopol (2 083 305,40 zł brutto), Eta Eurodrogi z Dąbrowy Górniczej (3 075 163,71 zł) oraz Hucz z Boronowa (3 852 132,38 zł).

Oferty są teraz oceniane pod względem formalnym. Firma, która zostanie wybrana na przebudowę ulicy Legionów Polskich będzie miała czas do końca roku.