Zakończyły się prace w dawnej łaźni miejskiej przy ulicy Westerplatte w Zawierciu. W budynku mają znajdować się pomieszczenia muzealne i galeryjne.

W ramach robót budowlanych wykonano prace związane z renowacją i odtworzeniem wszystkich elewacji budynku wraz z konstrukcją dachu. Prace nie ominęły również wnętrza obiektu.

Modernizacja obiektu kosztowała blisko 3,8 mln złotych. Na ten cel miasto otrzymało unijne dofinansowanie – 2 783 668,53 zł w ramach tzw. ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Dodatkowo gmina otrzymała z budżetu państwa ponad 327 tys. zł.

– Przed nami jeszcze zakup wyposażenia, a docelowo w budynku będą pomieszczenia galeryjne i muzealne – mówi Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia. – Już nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł zaprosić tam mieszkańców – dodaje.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno – gospodarczej ludności na rewitalizowanym obszarze Osiedla Szymańskiego, w tym obszar TAZ. Warto podkreślić, że osiedle robotnicze TAZ stanowi dziś unikalny zabytek, który wpisany jest do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.