Zagłębiowskie teatry po raz kolejny wezmą udział w ogólnopolskim programie Lato w teatrze i zorganizują wakacyjne warsztaty teatralne. Na ich realizację pozyskały 40 tys. zł. Właśnie rusza nabór.

Lato w teatrze to ogólnopolska akcja w ramach której dzieci i młodzież mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach teatralnych prowadzonych w czasie wakacji. Jednak to nie tylko zabawa, to także szansa na wygranie nawet 40 000 złotych.

Jest to programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego najważniejszym elementem jest konkurs grantowy adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chciałyby zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, zakończone pokazem spektaklu.

Celem programu jest ożywienie działalności teatrów w okresie letnim oraz szerzenie i wspieranie idei pedagogiki teatralnej ze szczególnym uwzględnieniem działań artystycznych realizowanych z częściowym udziałem grup defaworyzowanych oraz takich działań, w których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury .

W tegorocznej edycji do programu przystąpi będziński Teatr Dzieci Zagłębia i sosnowiecki Teatr Zagłębia, które już teraz zapraszają dzieci i młodzież do udziału w dwutygodniowych warsztatach.

Nie trzeba mieć żadnych specjalnych umiejętności scenicznych. Ideą projektu jest zabawa teatrem i twórcze wyrażenie siebie na autorskich warsztatach przygotowanych przez artystów i pedagogów.

Lato w teatrze - fot. mat. pras.

W poszukiwaniu Maciusia

W ramach programu „Lato w teatrze” Teatr Dzieci Zagłębia w dniach 26.06-9.07.2017 roku będzie realizował warsztaty twórcze, w których weźmie udział 40 dzieci w wieku 9-11 lat. Działania te będą nawiązywać do dorobku artystycznego i pedagogicznego Janusza Korczaka – lekarza, pedagoga, pisarza, publicysty i działacza społecznego.

To właśnie Korczak zwracał uwagę na swoistą naturę dziecka – na to jakim jest dziś, a nie jakim będzie, czy ma być w przyszłości. Postawione przez „Starego Doktora” pytania dotyczące „bycia dzieckiem” i „bycia dorosłym” będą punktem wyjścia wakacyjnych artystycznych wędrówek.

Szczególną rolę w poszukiwaniach pełnić będą dwie powieści o losach Maciusia – bohatera powieści: „Król Maciuś Pierwszy” i „Król Maciuś na wyspie bezludnej”.

– Podczas zajęć chcemy wykorzystać język warsztatu aktorskiego, muzycznego, plastycznego i dziennikarskiego do tego, by dzieci miały okazję opowiedzieć o świecie dorosłych i dzieci oraz o ich wzajemnych relacjach, prawach i obowiązkach. Dzieci będą pracować w czterech grupach: aktorskiej, aktorsko-plastycznej, aktorsko-muzycznej i aktorsko-medialnej – mówi Gabriel Gietzky, dyrektor teatru.

W programie każdej z grup znajdą się: zadania aktorskie, gry i zabawy teatralne, warsztaty twórcze, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i umiejętność pracy w grupie. Ponadto każda z grup będzie poznawać teatr z różnych perspektyw.

Uczestnicy będą pracować przez dwa tygodnie po 6 godzin dziennie (godz. 9.30-15.30) w jednej z czterech grup. Efektem warsztatów będzie pokaz finałowy w formie spektaklu teatralnego. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Rodzice lub opiekunowie muszą zadeklarować udział dziecka w trakcie trwania całego turnusu, czyli w dniach 26.06-9.07.2017.

To już koniec?

Co się dzieje, gdy coś się kończy? Gdy kończą się wakacje, szkoła, dzieciństwo, miłość, przyjaźnie? Ale też – trudne doświadczenia? Jak rozumiemy koniec i czego może być początkiem? Co by było, gdyby nasze życie było nieskończone? A wręcz przeciwnie – koniec świata miałby nadejść w niedalekiej przyszłości? Dlaczego nie chcemy, żeby coś się kończyło?

„To już koniec?” – to tytuł tegorocznej edycji Lata w teatrze w sosnowieckim Teatrze Zagłębia. Inspiracją tegorocznej edycji były doświadczenia z dwóch poprzednich lat. Koniec warsztatów był dla sporej grupy uczestników problemem.

Brak zgody na to, żeby coś się skończyło jest uczuciem, od którego wyjdą uczestnicy warsztatów, by przyjrzeć się różnym końcom. W bezpiecznych warunkach doświadczą emocji związanych z różnymi sytuacji – realnymi i wyobrażonymi – i lękiem przed tym, co nowe i nieznane.

Techniką wykorzystywaną podczas wakacyjnych zajęć będzie improwizacja, dzięki której uczestnicy nauczą się oswajać to, co wiąże się z końcem bezpiecznego etapu i rozpoczynaniem nowego i niepewnego. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w warsztatach improwizacji, scenograficznych, multimedialnych i kreatywnego pisania.

Lato w teatrze odbędzie się od 26 czerwca do 9 lipca. Na zakończenie uczestnicy przygotują pokaz dla publiczności. Aby zgłosić swój udział, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie teatru przesłać go do 4 czerwca. Warto się pospieszyć – decyduje kolejność zgłoszeń!

Czy nazwa ronda Edwarda Gierka w Sosnowcu powinna być zmieniona?

View Results

Ładowanie ... Ładowanie ...