W związku z kryzysem spowodowanym epidemią COVID-19 zarząd sosnowieckiej spółki Bitron Poland zapowiedział cięcia płac oraz likwidację premii i dodatków. Na takie działanie nie wyrażają zgody pracownicy.

Niemal wszyscy pracownicy sosnowieckiej spółki Bitron Poland, którzy wzięli udział w ankiecie przygotowanej przez zakładową „Solidarność”, opowiedzieli się przeciwko proponowanym przez pracodawcę cięciom pensji. Zarząd spółki chce obniżyć załodze płace zasadnicze o 20 proc. i zlikwidować na 18 miesięcy premie i dodatki.

Ankieta została przeprowadzona w dniach 19-20 maja. Jak informuje Izabela Będkowska, przewodnicząca Solidarności w Bitronie, na 654 osoby, które wzięły udział w głosowaniu, 645 było przeciwko propozycji pracodawcy dotyczącej obniżek pensji.

– Przekazaliśmy wyniki ankiety pracodawcy. Mamy nadzieję, że teraz w końcu zacznie z nami rozmawiać, bo do tej pory nie było żadnego dialogu. Pracownicy zdają sobie sprawę, że mamy kryzys i są gotowi do wyrzeczeń, ale nie możemy zgodzić się na głodowe pensje, bo do tego sprowadza się propozycja pracodawcy – mówi przewodnicząca.

W Bitronie od kilku tygodni trwają też zwolnienia pracowników. Zgodnie z zapowiedziami pracodawcy w pierwszym etapie pracę ma stracić ponad 70 osób, jednak finalnie cięcia mogą być znacznie większe. Jak wskazuje Izabela Będkowska, zwolniono już ponad 50 osób, a w wielu przypadkach na ich miejsce przyjmowani są pracownicy firmy zewnętrznej lub obcokrajowcy.

– Nie rozumiemy postępowania pracodawcy. Zwalnia doświadczonych pracowników, a na ich miejsce zatrudnia nowych. Tłumaczy cięcia kryzysem spowodowanym COVID-19, ale poinformował nas, że nie zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Pracownicy naszej firmy naprawdę nie zasłużyli, żeby traktować ich w ten sposób – podkreśla przewodnicząca.

W sprawie trudnej sytuacji pracowników Bitron Poland interweniowało prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, zapraszając przedstawicieli pracodawcy i związki zawodowe na posiedzenie, które odbyło się w formie telekonferencji 30 kwietnia. Zarząd spółki nie wyraził zainteresowania udziałem w rozmowach.

11 maja prezydium WRDS skierowało wystąpienie do zarządu sosnowieckiej firmy, w którym zaapelowało o ponowne rozpatrzenie planowanych zwolnień oraz rozpoczęcie konstruktywnego dialogu z pracownikami.

„Pochopne, zbyt drastyczne decyzje, zamiast pomóc w przezwyciężeniu problemów, jeszcze je pogłębią” – wskazano w treści pisma. Jednocześnie prezydium WRDS wyraziło gotowość do przyjęcia roli mediatora w rozmowach między zarządem firmy i przedstawicielami związków zawodowych.

Bitron Poland zatrudnia ok. 1000 pracowników. Firma produkuje podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD. Większość załogi stanowią kobiety.