Budowa własnego domu to niezwykle skomplikowane przedsięwzięcie. Oczywiście jest wymagające nie tylko pod względem organizacyjnym, ale również finansowym. Z tego powodu wiele osób sięga po kredyty hipoteczne, umożliwiające stosunkowo tanie pozyskanie środków na ten cel. Kredyt na budowę domu pod wieloma względami różni się jednak od innych zobowiązań tego typu: wymaga przede wszystkim lepszego przygotowania oraz wiąże się z nieco bardziej skomplikowaną procedurą. Kluczem do znalezienia najlepszego produktu jest zdobycie jak najbardziej rozbudowanych informacji i porównanie różnych ofert.

Jak uzyskać kredyt na budowę domu?

Zobowiązania pozwalające na sfinansowanie budowy domu zasadniczo nie różnią się od innych kredytów hipotecznych dostępnych w ofercie banku. Nie oznacza to jednak, że w taki sam sposób będzie również przebiegać, chociażby procedura poprzedzająca wypłatę środków czy weryfikację najważniejszych informacji.

– Kredyt na budowę domu wiąże się z perspektywy banku z nieco większym ryzykiem, co przekłada się również na konieczność lepszego przygotowania do samego procesu z perspektywy kredytobiorcy – tłumaczy Michał Dawidowicz, autor bloga Blog Kredytowy, na którym tłumaczy m.in., jaki kredyt na budowę domu okaże się najskuteczniejszy. – Nie oznacza to oczywiście, że zobowiązania tego typu są trudno dostępne. Przed złożeniem wniosku warto natomiast zweryfikować zarówno własne oczekiwania, jak i wymagania samej instytucji – dodaje.

Wkład własny przy kredycie na budowę domu

Oczywiście, tak samo, jak w przypadku każdego innego kredytu hipotecznego, kredytobiorca będzie musiał wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową i wiarygodnością. Poza tym jego obowiązkiem stanie się również wniesienie określonego wkładu własnego. W tym przypadku instytucje nie zawsze będą wymagać jednak gotówki. Jako wartość wkładu własnego może zostać zakwalifikowana, chociażby działka, na której będzie miała powstać inwestycja. Oprócz tego część banków zgodzi się również na zaliczenie innych poniesionych przez kredytobiorcę udokumentowanych kosztów, takich jak, chociażby wydatki na materiały budowlane czy część robót. Kredyt na budowę domu i zakup działki będzie przy tym wymagał zapewnienia zdecydowanie wyższych funduszy. Nieco trudniej może być przy tym z uzyskaniem kredytu na budowę domu na działce rolnej, ponieważ nie każdy bank zdecyduje się na finansowanie inwestycji tego typu.

Czy kredyt na budowę domu dla młodych jest możliwy?

Z punktu widzenia banku decydująca okazuje się zdolność kredytowa kredytobiorców. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kredyt na budowę domu uzyskały również osoby młode. Warto mieć jednak świadomość, że poszczególne instytucje w różny sposób definiują wymagania wobec klientów. Problem z uzyskaniem finansowania może więc wynikać m.in. ze zbyt krótkiego stażu pracy lub zbyt krótkiego okresu obowiązywania umowy w przód. Z drugiej strony pewne limity dotyczą również maksymalnego wieku kredytobiorców. Zazwyczaj banki nie decydują się na udzielenie kredytu osobom, które w dniu zakładanej spłaty ostatniej raty przekroczą wskazany rok życia (w wielu przypadkach jest on ustalany na 70 lub 75 lat).

Wypłata środków

Kredyt na budowę domu różni się również pod względem trybu wypłaty środków. O ile w standardowym kredycie hipotecznym, który finansuje zakup istniejącej nieruchomości, zazwyczaj mamy do czynienia z jedną transzą, kredyt na budowę domu i zakup działki jest wypłacany w ramach kilku transz. Ich liczba oraz terminy zależą przy tym od szczegółów konkretnego projektu. To na kredytobiorcy leży obowiązek dostarczenia dostosowanego do wymogów banku kosztorysu (niekiedy potwierdzonego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia). Z nim będzie przy tym powiązany plan budowy oraz jej harmonogram. Kolejne transze kredytu będą wypłacane dopiero po ukończeniu kolejnych etapów. Może się to również wiązać z obowiązkiem dokumentowania postępu robót oraz ponoszonych wydatków. To w związku z tym także spore wyzwanie organizacyjne, o którym musi pamiętać kredytobiorca.