Do 26 września potrwają konsultacje społeczne w sprawie projektów zgłoszonych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię do programu Kolej Plus. Wśród nich jest m.in. rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice.

Trwa opracowywanie dokumentacji wymaganej w II etapie programu „Kolej+”. Jednym z etapów tych prac jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektów zgłoszonych przy udziale Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym jednego wspólnie z województwem śląskim.

Celem konsultacji jest przedstawienie mieszkańcom poszczególnych miejscowości propozycji działań w ramach programu „Kolej+” związanych z rozwojem kolei oraz zebranie opinii mieszkańców w zakresie proponowanego w ramach programu przebiegu na ich terenie linii kolejowych lub usytuowania przystanków, oczekiwań dotyczących rozkładu jazdy pociągów itp.

Możliwe będzie również przekazanie innych informacji i wniosków na tematy związane z transportem publicznym na naszym terenie. Projekty dotyczą obszaru Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Łazisk Górnych, Mikołowa, Orzesza, Pyskowic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Tychów i Zabrza.

Mieszkańcy mają głos

Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy mogą zapoznać się z prezentacją opisującą zamierzenia związane z projektem dotyczącym obszaru Dąbrowy Górniczej, a następnie wyrazić swoje opinie i odpowiedzieć na pytania z internetowej ankiety.

Odpowiedzi i opinie zostaną uwzględnione w dokumentacji, którą na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przygotowuje spółka Databout. Po opracowaniu dokumentacja zostanie złożona w PKP PLK. W następnym kroku – w pierwszym kwartale 2022 – powinniśmy poznać ostateczną listę projektów zakwalifikowanych do realizacji.

Rewitalizacja linii kolejowej

Wśród projektów zgłoszonych przez GZM jest rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego Dąbrowa Górnicza Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego Dąbrowa Górnicza Gołonóg.

Konsultacje te odbywają się w formie ankiet online opracowanych przez wykonawcę Wstępnych Studiów Planistyczno-Prognostycznych (oddzielnie dla każdego z 13 projektów), do których linki są udostępnione zbiorczo na stronie internetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a bezpośrednio dla mieszkańców poszczególnych miejscowości, które uczestniczą w programie – na stronach internetowych ich urzędów.