Sosnowieckie Wodociągi zakończyły prace związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż 400-metrowego odcinka ulicy Długosza, aż do skrzyżowania z DK94. Mieszkańcy zyskali także nowy chodnik i drogę.

Wykonawca zakończył już przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Ale to nie kończyło jego prac, ponieważ zadanie obejmowało również wykonanie nowego chodnika oraz nowej drogi na odcinku od miejsca w którym droga była przebudowana w ramach wykonywania ronda, aż do skrzyżowania z ulicą Jagieły.

Ostatni fragment ulicy Długosza zostanie wyremontowany przez firmę zajmującą się przebudową DK94. – Roboty były skoordynowane z trwającą przebudową skrzyżowania DK94 i ulicy Długosza, tak by po zakończeniu inwestycji oddać mieszkańcom kompleksowo przebudowaną drogę – mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Koszt wszystkich prac wyniósł nieco ponad 700 tys. zł.