W środę, 29 sierpnia, w czasie sesji Rady Miejskiej, radna Katarzyna Zagajska ogłosiła, że będzie się ubiegać o urząd prezydenta Dąbrowy Górniczej z ramienia Stowarzyszenia „Razem dla Dąbrowy Górniczej”. – Chcę wspólnie z mieszkańcami zmieniać Dąbrowę Górniczą w miasto otwarte dla ludzi, dające każdemu warunki do rozwoju i szczęśliwe życie – zapowiedziała.

W czasie środowej sesji poznaliśmy kolejną kandydatkę na prezydenta Dąbrowy Górniczej – jest nią radna Katarzyna Zagajska. O fotel prezydenta będzie się ubiegać z ramienia Stowarzyszenia „Razem dla Dąbrowy Górniczej”, którego jest prezesem.

– Od wielu lat z całą mocą i energią pracuję na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Nieraz miałam okazję mówić o błędnych decyzjach, które podejmuje obecny prezydent miasta i jego najbliżsi współpracownicy. Pytałam o ich intencje i celowość, a przede wszystkim z sukcesem nakłaniałam do zmiany krzywdzącego dla mieszkańców stanowiska – powiedziała podczas swojego wystąpienia Zagajska.

Jestem osobą, która w powierzone obowiązki bardzo się angażuje, a wszystkie przeciwności jeszcze bardziej mobilizują mnie do działania. Tak było choćby w przypadku starań o likwidację opłaty adiacenckiej, która została wprowadzona w Dąbrowie Górniczej
w maksymalnej możliwej stawce właśnie z inicjatywy obecnego prezydenta i jego najbliższych współpracowników. Wszyscy dobrze pamiętamy sytuację mieszkańców, którzy w efekcie tej decyzji mieli do zapłaty nawet po kilka tysięcy złotych – dodała.

Radna przypomniała, że na co dzień działa na rzecz poprawy stanu dróg i ochrony środowiska naturalnego w mieście, termomodernizacji placówek oświatowych, poprawy jakości dąbrowskiej edukacji, a także wspiera dzieci i osoby z niepełnosprawnościami.

Z dumą przyjmuję informacje, że jestem dla wielu mieszkańców osobą „pierwszego kontaktu”, gdy któryś z mieszkańców boryka się z problemami. Jednocześnie z pokorą zabieram się do pracy nad ich rozwiązaniem – powiedziała Katarzyna Zagajska.

„Podjęłam decyzję, że chcę zostać prezydentem Dąbrowy Górniczej, aby wspólnie z Wami zmienić to miasto, w miejsce otwarte dla ludzi, dające każdemu warunki do rozwoju oraz szczęśliwe i spokojne życie.”

Uważam, że w nowocześnie zarządzanym mieście nie ma miejsca na zamknięty na problemy ludzi Urząd Miejski, w którym najwyższej rangi urzędnicy już dawno zapomnieli, że tak naprawdę ich szefem i pracodawcą jest każdy mieszkaniec tego miasta. Mamy szansę skończyć z decyzjami o najważniejszych sprawach Dąbrowy Górniczej, które zapadają w zaciszu gabinetów i braku szacunku, dla osób o odmiennym zdaniu i potrzebach – powiedziała.

Kandydatka „Razem dla DG”  poinformowała, że „projekt przywrócenia mieszkańcom Dąbrowy Górniczej to pomysł wypracowany na spotkaniach i warsztatach z mieszkańcami”.

– Wspólnie ze Stowarzyszeniem Razem dla DG spotykaliśmy się z ludźmi, pytaliśmy o ich opinie i problemy. W ten sposób powstał program wyborczy Komitetu Wyborczego Razem dla Dąbrowy Górniczej. To wciąż otwarty dokument, gotowy na potrzeby i propozycje dąbrowian. Wierzę, że Dąbrowa Górnicza w końcu ma szansę być miastem, na jakie zasługuje każdy z nas – zakończyła swoje wystąpienia.

Katarzyna Zagajska ma 45 lat. Ukończyła Politechnikę Śląską, a także studia doktoranckie z zakresu metalurgii i transportu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przedsiębiorca, prezes Stowarzyszenia „Razem dla Dąbrowy Górniczej”, od 8 lat pracuje także na rzecz mieszkańców jako radna. Jako przedstawicielka Dąbrowy Górniczej bierze udział w pracach czterech komisji Związku Miast Polskich: Komisji Partnerstwa i Dialogu, Komisji Sportu, Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast, Komisji Edukacji. Prywatnie jest mężatką i mamą trójki dzieci.

O urząd prezydenta Dąbrowy Górniczej będą się także ubiegać Marcin Bazylak, któremu poparcie przekazał obecny prezydent Zbigniew Podraza oraz Artur Borowicz wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej (Platforma Obywatelska i Nowoczesna).