Zarząd Transportu Metropolitalnego przypomina o wymianie Śląskiej Karty Usług Publicznych. Karty wydane w 2015 roku tracą ważność w tym roku. Trzeba je zatem wymienić na nowe.

Najwcześniej wydane karty ŚKUP tracą swoją ważność. Pasażerowie, którzy dysponują kartami ważnymi do września i października, czym prędzej powinni wymienić je na nowe. Ci, którzy to zrobią na czas i możliwie szybko, nie poniosą żadnych kosztów oraz unikną ewentualnych kolejek i dodatkowych formalności.

Okres żywotności kart ŚKUP został przewidziany na 4 lata. Wraz z końcem tego miesiąca wydawane od 2015 roku karty będą zatem kolejno tracić swoją ważność. Data ważności nadrukowana jest na każdej karcie – np. 10/19 oznacza, że karta jest ważna do ostatniego października 2019 roku.

Kiedy wymienić kartę?

Nową kartę można zamówić bezpłatnie. Osobom, które odbiorą nową kartę przed upływem ważności obecnej, bilety, środki oraz ulgi zostaną przeniesione. – Pasażerowie mogą wymienić swoją kartę ŚKUP na 3 miesiące przed upływem daty jej ważności – wskazuje Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM. – Zachęcamy zatem do tego, aby – po pierwsze – już teraz sprawdzić datę ważności swojej karty i – po drugie – możliwie wcześnie postarać się o wyrobienie nowej – dodaje.

Jak wymienić kartę ŚKUP?

Wymiana karty nie jest skomplikowana. W przypadku karty niespersonalizowanej dokonuje się wymiany na miejscu, od ręki w Punktach Obsługi Klienta (lista dostępna jest na stronie ŚKUP i ZTM). By wymienić kartę imienną należy złożyć wniosek. Najwygodniej można to zrobić przez internet. Pasażer ma możliwość wyboru miejsce odbioru. Na nową kartę czeka się jeden dzień roboczy.

Warto pilnować terminów

Wymiana karty ŚKUP oraz odbiór nowej w ciągu 30 dni od złożenia wniosku i przed upływem daty ważności starej skutkuje przeniesieniem na nową kartę wszystkich zapisanych na starej karcie biletów, środków pieniężnych oraz ulg. Zarząd Transportu Metropolitalnego wskazuje, że po upływie terminu ważności starej karty, wykup uprawnień na niej zapisanych będzie możliwy wyłącznie w trybie reklamacyjnym.