Trwa remont estakady w ciągu drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu. Wkrótce GDDKiA wesprze miasto w budowie nowego węzła Klimontów.

Zapowiadana od wielu lat inwestycja, w końcu ma szansę stać się faktem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wspólnie z władzami Sosnowca wkrótce podpisze porozumienie w sprawie projektowania przebudowy drogi S1 i budowy nowego węzła – Klimontów. – Lada chwila rozpoczniemy realizację tych planów i budowę węzła na trasie S1 – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

– Szczęśliwym trafem, obie strony w tym samym czasie przystępują do projektowania zadań. W związku z tym jest szansa wspólnego projektowania i zrobienia takich projektów, które uzupełniać będą interesy obu stron – dodaje Marek Niełacny, zastępca dyrektora katowickiego oddziału GDDKiA. – Chcemy by nasze projekty się uzupełniały, a nie wykluczały, stąd nasza współpraca – dodaje.

W ciągu miesiąca miasto podpisze umowę z GDDKiA na realizację zadań. W jej myśl Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma zająć się remontem i modernizacją prawie 5-kilometrowego odcinka S1, od węzła przy ul. Lenartowicza do ul. Inwestycyjnej, a miasto ma zaprojektować i wybudować nowy węzeł Klimontów.

Węzeł drogowy, który powstanie w tym rejonie, na pewno ucieszy mieszkańców Sosnowca, którzy od dawna skarżą się na hałasujące oraz niszczące ulice tiry i ciężarówki. W wyniku realizacji inwestycji obiekt uzyska wymagane parametry techniczne i użytkowe, a także umożliwi prawidłowy ruch pojazdów. – To ważna inwestycja dla naszego miasta, ale i kraju bo to jeden z głównych ciągów komunikacyjnych. Dzięki węzłowi uzyskamy dojazd do strefy ekonomicznej, tak dla nas ważnej – informuje Arkadiusz Chęciński.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2019 – 2020. Ma ona odciążyć sosnowieckie ulice i ułatwić dojazd do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Inwestycyjnej oraz z terenem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Dańdówce.

Obecnie na S1 trwa rozpoczęty w listopadzie 2015 r. remont estakady w ciągu drogi ekspresowej S1. W ramach tej inwestycji zakładano częściową rozbiórkę istniejącej estakady i dojazdów, a następnie przebudowę obiektu mostowego i doprowadzenie estakady do obecnych standardów i wymogów.

Etap ten planowo zakończyć 15 listopada 2017 roku, jednak już teraz wiadomo, że prace zakończą się wcześniej. – Na pewno skończymy kilka miesięcy przed terminem. Obecnie mamy spore wyprzedzenie w porównaniu do naszego harmonogramu – podkreślił Marek Niełacny.