W piątek, 14 grudnia w auli Zagłębiowskiej Mediateki odbędzie się uroczysta gala kończąca 4. edycję Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej.

4. edycja Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej zbliża się ku końcowi. W trakcie kilku tygodni mieszkańcy mogli wziąć udział w wielu ciekawych wydarzeniach przygotowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną we współpracy z wieloma instytucjami i środowiskami.

Tegoroczny projekt, zatytułowany „Literacko-artystyczne konteksty teatru”, miał na celu promocję teatru, biblioteki i literatury wśród mieszkańców regionu. Organizatorom zależało także na zacieśnieniu międzypokoleniowej więzi.

14 grudnia, organizator wydarzenia – Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, dokona podsumowania całego przedsięwzięcia oraz przedstawi prezentację multimedialną z przebiegu całej imprezy. Następnie jury konkursu „Teatr w bibliotece” wręczy nagrody na najciekawszą dekorację teatralną, wykonaną w wybranej filii bibliotecznej.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy wysłuchają koncertu młodych utalentowanych artystów z Zespołu Szkół Muzycznych im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Nagrodą dla wszystkich uczestników konkursowych zmagań będzie możliwość obejrzenia bajki literacko-muzycznej „Marzenia małej pacynki, czyli jak drewniana kukiełka chciała zostać wielkim aktorem”, przygotowanej we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 6 w Sosnowcu.