Trwa budowa farmy fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach. To szansa na zmniejszenie rosnących kosztów energii.

W Wojkowicach powstaje farma fotowoltaiczna, dzięki której miasto chce oszczędzić koszta energii. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej.

Własna farma fotowoltaiczna pozwoli oczyszczalni ścieków w Wojkowicach na zmniejszenie rosnących cen energii elektrycznej Zakładu Gospodarki Komunalnej. Będzie też bardziej ekologicznie. – Redukując wydatki bieżące, zwiększamy nasze możliwości inwestycyjne – podkreśla Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic.

Wielkość elektrowni dopasowana będzie do profilu zużycia energii oczyszczalni ścieków, aby w pierwszym rzędzie zaspokoić potrzeby energetyczne zakładu. Projekt zakłada również planowaną rozbudowę oczyszczalni i zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Farma fotowoltaiczna działa na zasadzie konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Energia spływa z paneli do przetwornic, które zamieniają prąd stały na prąd zmienny, a następnie przez transformator przesyłany jest do sieci energetycznej.

Fundusze na realizację projektu miasto pozyskało w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całość planowanego przedsięwzięcia to ponad 976 tys. zł, z czego 674 tys. zł (85 proc.) to dofinansowanie unijne.