Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej już po raz jedenasty korzysta z pomocy gońców, którzy roznoszą mieszkańcom decyzje podatkowe. Ci przynoszą tylko decyzje, nie pobierają żadnych opłat.

22 stycznia z decyzjami podatkowymi do mieszkańców Dąbrowy Górniczej wyruszą gońcy. Przez ponad dwa miesiące dziesięciu doręczycieli rozniesie ponad 70 tys. decyzji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego. Ta coroczna akcja zakończy się 18 marca.

– Po odpowiednim przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i bhp gońcy pierwsze kroki skierują do mieszkańców centrum miasta. Potem sukcesywnie będą docierali w bardziej odległe zakątki miasta – informuje dąbrowski magistrat.

Jak zawsze doręczyciele, roznoszący decyzje od 9.00 do 17.00, będą posiadać przy sobie imienne upoważnienia prezydenta Dąbrowy Górniczej, które będzie można zweryfikować z ich dowodem tożsamości.

Co ważne gońcy przynoszą tylko decyzje, nie pobierają żadnych opłat, tych dokonuje się na konto wskazane w piśmie urzędowym – na stosownym druku.

– Nie dajmy się nabrać osobom, które mogą podszywać się pod prawdziwych gońców i żądać opłat w trakcie odwiedzin – apeluje policja.

Zmianą, która pojawia się w tym roku to zmiana sposobu drukowania decyzji. Dla lepszych efektów i zaoszczędzenia czasu decyzje będą już wydrukowane z podpisem (nie będzie oryginalnego podpisu na dokumencie). Nie zmienia to faktu, że będą tak samo ważne.
W jaki sposób mieszkańcy będą mogli uiścić opłatę?

– Na „terenach zielonych” u inkasenta, na konto wskazane w piśmie urzędowym, w kasie urzędu (gotówką lub kartą) oraz za pośrednictwem wpłatomatu mieszczącego się przy wejściu głównym do budynku urzędu miejskiego przy ulicy Granicznej 21, czynnego 24 godziny na dobę. W obu przypadkach – płatności kartą, jak i za pośrednictwem wpłatomatu – nie pobierana jest prowizja od wpłacającego – informuje magistrat.

Termin płatności pierwszej raty to 15 marca. Ci, do których decyzje trafią dopiero w ostatnim etapie, czyli dopiero w połowie marca zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie ordynacja podatkowa mają 14 dni na uregulowanie należności.