Większe dotacje dla mieszkańców na likwidację starych pieców węglowych i uproszczenie procedur – to najważniejsze zmiany, jakie zostaną wprowadzone w Sławkowie w 2020 roku w programie ograniczania niskiej emisji.

Aby skuteczniej walczyć ze smogiem, włodarze Sławkowe zdecydowali o zwiększeniu dotacji na likwidację kopciuchów. – Zwiększamy wysokość dotacji dla mieszkańców, żeby przyśpieszyć realizację programu zwalczania smogu w Sławkowie, wdrażanego konsekwentnie od lat w naszym mieście. Mam nadzieję, że zwiększenie pomocy finansowej i uproszczenie procedur zachęci kolejnych mieszkańców do likwidacji starych pieców węglowych, emitujących szkodliwe dla nas wszystkich substancje – podkreśla Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

W przypadku wymiany starych źródeł ogrzewania na kotły gazowe i na paliwo stałe bezzwrotna dotacja z gminy ma wynieść 5 tys. zł. – Aktualnie opracowywany jest szczegółowy program i jego dokładne warunki – informuje Renata Kuzia, kierownik Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie.

Urzędnicy liczą na to, że dzięki realizacji programu w 2020 roku w ponad trzydziestu budynkach uda się zlikwidować stare źródła ciepła opalane węglem. W ich miejsce ma zostać zamontowanych szesnaście ekologicznych kotłów na paliwo stałe i dwadzieścia kotłów gazowych.

– Dla zwiększania efektów programu dla mieszkańców jako samorząd będziemy dalej prowadzić działania polegające na poprawie efektywności energetycznej budynków publicznych. Jako przykład ostatnich takich działań możemy wskazać wymianę źródeł ciepła i montaż paneli fotowoltaicznych w Miejskim Ośrodku Kultury czy budynku urzędu przy ulicy Łosińskiej, które były realizowane w zeszłym roku – mówi burmistrz Sławkowa.